Verbetert psychotherapie behalve de stemming ook de leefstijl bij oudere depressieve patiënten van de huisarts?

Projectomschrijving
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Veel ouderen hebben een ongezonde leefstijl: ze bewegen te weinig, roken, eten ongezond, drinken te veel en gebruiken te veel tranquillizers en slaapmiddelen (benzodiazepinen). Er zijn aanwijzingen dat depressie hierbij een grotere rol speelt dan tot nu toe werd aangenomen. Inmiddels is een zorgmodel beschikbaar waarmee depressie snel kan worden opgespoord, gediagnostiseerd en behandeld. Juist bij ouderen komen depressies vaak voor en worden vaak niet (h)erkend en behandeled. Bij (depressieve) ouderen is mogelijk veel gezondheidswinst te halen door niet de leefstijl maar de stemming te kiezen als ingang voor de eerste interventie met een op de stemming gerichte psychotherapeutische interventie. Primair doel van dit deelproject is te onderzoeken wat de effecten zijn van bewezen werkzame psychotherapie (IPT) bij oudere depressieve huisartspatiënten. Er wordt onderzocht of de patiënten meer gaan bewegen, gezonder eten, minder roken en drinken. Secundair doel is te onderzoeken in hoeverre eventuele positieve effecten of leefstijl een direct gevolg zijn van de therapie of samenhangen met het verbeteren van de stemming. Het gaat om een unieke kans om voor een bescheiden investering aan te haken aan een bestaand project en kennis te ontwikkelen over een mogelijk nieuwe interventie voor leefstijlverandering bij ouderen waarvoor het implementatietraject al grotendeels klaarligt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
40100029
Looptijd:
2003
2006
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.W.J. Marwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc