Mobiele menu

Verbinding medisch en sociaal domein omtrent ondersteuning onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag

Projectomschrijving

Verbetering lokale praktijk: Verbinding medisch en sociaal domein omtrent ondersteuning onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag

Vraagstuk

Vrouwen met een onbedoelde zwangerschap hebben vaker een ongezonde leefstijl tijdens de zwangerschap en een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Kinderen die geboren worden na een onbedoelde zwangerschap hebben later vaker gezondheidsproblemen. Het percentage onbedoelde zwangerschappen ligt in Den Haag hoger dan gemiddeld, net als de sterfte en morbiditeit rondom de geboorte.

Onderzoek

Dit project richt zich op een multidisciplinaire aanpak bij de ondersteuning van vrouwen en eventuele partners die te maken hebben (gehad) met een kwetsbare onbedoelde zwangerschap. Een multidisciplinair leernetwerk wordt ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode reflexieve monitoring in actie. Ervaringsdeskundigen worden betrokken en er is aandacht voor culturele diversiteit.

Verwachte uitkomst

Er ontstaat een betere samenwerking tussen professionals werkzaam in het medische en sociale domein, waardoor ondersteuning bij kwetsbare onbedoelde zwangerschappen verbetert.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: r.kleijn@jiphaaglanden.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag richt zich op een multidisciplinaire aanpak omtrent ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in de gemeente Den Haag. Het project beoogt een betere samenwerking tot stand te brengen tussen professionals werkzaam in het medische en sociale domein, waardoor ondersteuning rondom onbedoelde zwangerschappen wordt verbeterd met reeds beschikbare interventies. Dit wordt bewerkstelligd door de ontwikkeling van een multidisciplinair leernetwerk en het gebruik van reflexieve monitoring in actie. De subsidieaanvraag komt voort uit specifieke vragen van actoren uit zowel het sociaal- als medisch domein, een analyse van de huidige situatie in Den Haag en uitgebreide gesprekken en interviews met betrokkenen. Voor kwetsbare zwangerschap en ouderschap hanteren wij de definitie als genoemd in het document voor de subsidie aanvraag: “een cumulatie van risicofactoren zoals een lage opleiding, laag inkomen, slechte woonomstandigheden, onvoldoende kennis over de eigen gezondheid, ontbreken van voldoende sociale steun/netwerk en hoe te handelen als er zorg nodig is”. De einddoelgroep van dit project zijn kwetsbare vrouwen en hun eventuele partners die te maken hebben (gehad) met een onbedoelde en kwetsbare zwangerschap en/of verhoogd risico lopen op een onbedoelde zwangerschap. In Den Haag gaat het om een omvangrijke groep met veel problematiek. Het beter aansluiten bij de leefwereld van deze vrouwen en hun eventuele partners is een expliciet onderdeel van dit project. In de voorbereiding is samen met de doelgroep, ervaringsdeskundigen en professionals werkzaam in dit veld onderzocht wat nodig is en hoe dit aangepast kan worden. Het voorgestelde project heeft een integrale samenwerking als uitgangspunt en zal in multidisciplinaire werkgroepen aandacht besteden aan de speerpunten die naar voren zijn gekomen tijdens het vooronderzoek. Cultuur-sensitieve aspecten van zorgverlening zullen in alle werkgroepen aan de orde komen. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol en zullen op verschillende manieren betrokken worden in het project, onder andere door hun betrokkenheid bij de formulering van onderzoeksdoelstellingen en participatie in een stuurgroep en projectgroep gedurende het gehele project. Ontwikkelingen zullen met deze groepen worden besproken en inzichten worden meegenomen in de besluitvormingen ten aanzien van de samenwerking en werkwijze van de partijen. De partijen waar dit samenwerkingsverband uit bestaat zijn Xtra plus, Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), Ella Verloskundige Zorg, MEE Zuid-Holland Noord (waaronder den Haag valt), Loket Jonge Moeders (LJM), Fiom, Siriz, Nazorg Poli van Haga Ziekenhuis, De Haagse Hogeschool en ExpEx (jonge ervaringsdeskundigen). Het project zal vallen onder de paraplu van Haagse Kansrijke Start, in nauw overleg met GGD Haaglanden.

Kenmerken

Projectnummer:
554001004
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Jawahierkhan
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting JESS