Mobiele menu

Verdieping Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd - Alliantiebevordering

Projectomschrijving

De samenwerkingsrelatie of alliantie tussen cliënt en hulpverlener, speelt een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen (o.a. Barnhoorn et al., 2013; Onstenk et al., 2021; Van Hattum et al., 2019).

We zien dat de bevordering van alliantie in het jeugddomein de afgelopen jaren vaker onderwerp van studie is geweest.

In deze internationale kennisupdate brengen we de bevindingen van deze studies bijeen en gaan we na welke interventies en strategieën werkzaam gebleken zijn. Dit doen we in samenwerking met een klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit onderzoek, cliëntenbelangenorganisaties, professionals uit het jeugddomein en beroepsonderwijs.

We formuleren en verspreiden de belangrijkste inzichten voor het bevorderen van de alliantie in het jeugddomein en daarmee samenhangende aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag is een verdieping op de onlangs verschenen Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd (Onstenk et al., 2021). Tijdens deze internationale kennisupdate zijn meerdere studies gevonden die ingaan op strategieën en interventies om de alliantie te bevorderen. In deze aanvraag willen we een overzicht maken van de werkzaam gebleken strategieën en interventies uit deze internationale publicaties over de periode 2013-2021. Het blijven vernieuwen, bundelen, ordenen en verspreiden van deze kennis maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, om deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07290202110016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Onstenk
Verantwoordelijke organisatie:
HAN University of Applied Sciences