Mobiele menu

Verdieping Kennis = belang Mens & Reuma

Projectomschrijving

Centraal bij alles wat de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) doet, staat de vraag: ‘Wat vinden mensen met reuma belangrijk?’ RZN ging daarom op zoek naar de stem van de patiënt en liet het onderzoeksinstituut Nivel in 2018 de Kennisagenda van mensen met reuma ontwikkelen. Wat vinden mensen met reuma belangrijk op het gebied van behandeling, medicatie en zorg? Wat vinden zij belangrijk in hun leven met reuma? Waar zou onderzoek volgens hen over moeten gaan? Wat zou er ontwikkeld moeten worden?

In de Kennisagenda van mensen met reuma (Verkaik e.a., 2018) staan onderwerpen, die we in deze workshop verder gaan uitdiepen. De onderwerpen zijn

  1. vermoeidheid
  2. bijkomende ziekten
  3. trouw het behandelingsadvies opvolgen
  4. eHealth
  5. ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie
  6. alternatieve behandeling van reuma.

De uitkomsten worden gebruikt bij de update van de Kennisagenda in 2020 en verwerkt in factsheets en een artikel.

Verslagen


Eindverslag

De MPNN workshops, die werden georganiseerd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) en het Nivel met ondersteuning van ZonMw, hadden als primair doel om meer inzicht en verdieping te bieden in twee onderwerpen, die hoog op de Kennisagenda van mensen met reuma (Verkaik e.a. 2018) staan, namelijk ‘vermoeidheid bij reuma’ en ‘andere behandelvormen bij reuma’. Deelnemers waren patiënten en zorgverleners. De uitkomsten van de workshops gaven meer inzicht in ‘vermoeidheid bij reuma’ en ‘andere behandelvormen bij reuma’.
De behaalde concrete resultaten van de workshops waren:
- een factsheet met de resultaten van de workshops, die in maart/april 2020 gepubliceerd wordt en verspreid door het Nivel en de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN).
- een artikel over de resultaten van de workshops voor Medisch Contact en dit artikel wordt in maart 2020 aan Medisch Contact aangeboden.
- verdere samenwerking tussen RZN en Nivel, samen met betrokken workshopspartners, bij onderzoek naar vermoeidheid bij reuma.

Samenvatting van de aanvraag

Centraal bij alles wat de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland doet, staat de vraag: ‘Wat vinden mensen met reuma belangrijk?’ Wij gingen daarom op zoek naar de stem van de patiënt en lieten de Kennisagenda van mensen met reuma ontwikkelen. De onderzoekers van het Nivel ontwikkelden in 2018, in opdracht van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, de Kennisagenda vanuit het perspectief van mensen met reuma. Wat vinden mensen met reuma belangrijk op het gebied van hun behandeling, medicatie en zorg? Wat vinden zij belangrijk in hun leven met reuma? Waar zou onderzoek naar reuma volgens hen over moeten gaan? Wat zou er voor reuma ontwikkeld moeten worden? In de Kennisagenda van mensen met reuma (Verkaik e.a., 2018) staan onderwerpen, die wij in deze workshop verder willen uitdiepen vanuit het perspectief van de patiënt. Nivel en ReumaZorg Nederland zullen de driedaagse workshop samen organiseren vanuit elkaars aanvullende expertises en netwerken. De onderwerpen zijn vermoeidheid, comorbiditeiten, medicatietrouw, e-health, ontwikkeling van andere behandelvormen dan chirurgie en alternatieve behandeling van specifieke vormen van reuma. In de workshops willen wij deze onderwerpen verdiepen. De uitkomsten zullen vervolgens verwerkt worden in factsheets en een concept-publicatie, die na afloop van de workshop wordt gepubliceerd. Daarnaast zal de informatie worden gebruikt bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor een update van de Kennisagenda in 2020.

Kenmerken

Projectnummer:
427003501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Verkaik
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL