Mobiele menu

verduidelijken hbo-werkveld cq. hbo-structuur

Projectomschrijving

Doel

De belangrijkste doelen van dit project zijn het beter benutten van de competenties van (post-)hbo-professionals in de psychologische en pedagogische zorg en het creëren van meer helderheid voor de cliënt, naaste, verwijzer, professional, werkgever en financier.

Werkwijze

6 beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen die professionals met een (post-)hbo-achtergrond vertegenwoordigen, namen het initiatief om een verkenning te maken van de (post-)hbo-professionals in de psychologische en pedagogische zorg. Deze verkenning is de 1e stap om voor de hbo-beroepen in de psychologische en pedagogische zorg een beroepenstructuur tot stand te brengen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er is behoefte aan zicht op welke (post-) hbo-professionals er zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Ook is er behoefte aan duidelijkheid over de deskundigheid van de verschillende professionals. Een verduidelijking van de (post-)hbo-beroepenstructuur zorgt ervoor dat cliënten, naasten en verwijzers beter weten bij wie cliënten terecht kunnen. Voor professionals in de psychologische en pedagogische zorg zelf levert het meer duidelijkheid op over met wie zij het beste kunnen samenwerken om de cliënt goed te kunnen helpen en voor welke vragen zij hun cliënt naar wie kunnen doorverwijzen. Werkgevers en financiers krijgen meer duidelijkheid over wie ze het beste waarvoor kunnen inzetten en betalen. Daarnaast is in het advies voor een nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische beroepenstructuur van wo-psychologen aanbevolen om duidelijk te maken hoe de psychologische hbo-beroepen hierop aansluiten. Het is van belang om een continuüm in de beroepskolom te hebben. Met deze aanleiding is binnen P3NL het gesprek gestart om ook voor de hbo-beroepen in de psychologische en pedagogische zorg een structuur tot stand te brengen. De belangrijkste doelen zijn het beter benutten van de competenties van (post-)hbo-professionals in de psychologische en pedagogische zorg en het creëren van meer helderheid voor de cliënt, naaste, verwijzer, professional, werkgever en financier. In 2022 voeren we hiervoor een verkenning uit en maken we een plan van aanpak voor het vervolg.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.H.C. de Romph BA
Verantwoordelijke organisatie:
P3NL
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.