Mobiele menu

“Vergeet MIJ niet”: een actieonderzoek naar de ondersteuning van persoonsgerichte zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

In het Caribisch deel van Nederland is het bieden van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie vanuit een holistisch, humanistisch en participatief perspectief een uitdaging voor formele en informele zorgverleners. Een eerste inventarisatie liet zien dat kennis, vaardigheden en attitudes bij zorgverleners soms onvoldoende toereikend zijn, maar ook dat contextuele factoren de verdere ontwikkeling en borging van persoonsgerichte zorg bemoeilijken.

Doel

In dit onderzoek gaan betrokkenen binnen de eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en St. Eustatius) gezamenlijk op zoek naar welke factoren persoonsgerichte zorg beïnvloeden en hoe zorgverleners ondersteund kunnen worden in het verlenen van persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie.

Netwerk

Vanuit een nieuw gecreëerd netwerk voor dementiezorg, worden dóór en mét betrokkenen diverse interventies ontworpen, getest en geëvalueerd. De ontwikkelde kennis kan doorwerken naar onderwijsmodules, zorg –en organisatiebeleid en het doorbreken van taboes rondom dementie.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
10510042110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. ZM Marina Barriento
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Expertisecentrum Preventie