Mobiele menu

Verhoging van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een actueel veiligheidsplan door implementatie van een mobiel veiligheidsplan in de GGZ

Projectomschrijving

Implementatie van een (mobiel) veiligheidsplan in de GGZ

Vraagstuk

In de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ wordt aangeraden een veiligheidsplan op te stellen met cliënten die denken aan zelfdoding. Echter, uit data van SUPRANET GGZ blijkt dat weinig cliënten in de GGZ een dergelijk plan hebben.

Onderzoek

Er is een webinar georganiseerd voor alle medewerkers in de GGZ om hun kennis over het veiligheidsplan te vergroten en praktische handvatten te geven voor het gebruik hiervan. De BackUp app is hierin meegenomen als voorbeeld, met deze app heeft een cliënt het veiligheidsplan beschikbaar op zijn of haar mobiele telefoon.

Uitkomst

Er was grote belangstelling voor het webinar, ruim 700 professionals uit minimaal 30 GGZ-instellingen hebben deelgenomen. Het webinar is positief geëvalueerd door deelnemers omdat helder werd uitgelegd wat het belang van een veiligheidsplan is voor cliënten met suïcidaliteit en het praktijkgericht was ingestoken. Uit telefonische interviews blijkt dat het format voor een veiligheidsplan als behulpzaam werd ervaren en direct werd toegepast in de praktijk. Dit draagt er naar verwachting toe bij dat het aantal cliënten in de GGZ in het bezit van een veiligheidsplan verhoogd wordt.

Webinar

Het webinar ‘Suïcideplan of veiligheidsplan?’ heeft plaatsgevonden op 9 november 2020 en kunt u hier terugkijken.

Voorlopende projecten:

Voorlopend project SUPRANET GGZ (The effect of multifaceted feedback in mental healthcare on the prevention of suicide using a clinical registry in the national suicide prevention action network of collaborating mental health care institutions, an implementation study)

Voorlopend project De CASPAR studie (Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR) – Smartphone-Enabled Safety Planning and Self-Monitoring for Suicidal Patients with Recurrent Depression in Mental Health Care)

Producten

Titel: Webinar suicideplan of veiligheidsplan
Auteur: Marjolein Veerbeek, Wouter van Ballegooijen, Chani Nuij, Renske Gilissen. Ism Martin Steendam en Ad Kerkhof
Link: https://www.supranetggz.nl/nieuws/

Verslagen


Eindverslag

In de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ wordt aangeraden een veiligheidsplan op te stellen met cliënten die denken aan zelfdoding. Echter, uit data van SUPRANET GGZ blijkt dat weinig cliënten in de GGZ een dergelijk plan hebben. Daarom hebben we een live webinar van een uur georganiseerd voor alle medewerkers in de GGZ om hun kennis over het veiligheidsplan te vergroten en hen praktische handvatten te geven hoe dit te plan te gebruiken met hun cliënten. We hebben de BackUp app daarin meegenomen als mogelijke vorm, omdat een cliënt zijn/haar veiligheidsplan daarmee beschikbaar heeft op zijn/haar mobiele telefoon. De opname van het webinar is voor iedereen toegankelijk via de website van SUPRANET GGZ. Er was grote belangstelling voor het webinar, waarin een onderzoekster en twee klinisch psychologen aan het woord waren en waarin deelnemers hun vragen via de chat konden inbrengen. Het webinar is positief geëvalueerd door de deelnemers, onder meer omdat helder werd uitgelegd wat het belang van een veiligheidsplan is voor cliënten met suïcidaliteit en het webinar zeer praktijkgericht werd bevonden. Uit gesprekken met een aantal deelnemers bleek dat zij na het webinar direct gebruik hebben gemaakt van het aangereikte format voor een veiligheidsplan en/of BackUp app, omdat hen dit zeer veel structuur bood in gesprekken met cliënten. Daarmee heeft het webinar bijgedragen aan de verhoging van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een actueel veiligheidsplan.

Samenvatting van de aanvraag

Bij SUPRANET GGZ zijn momenteel 15 grote GGZ instellingen verspreid over het land aangesloten. Gezamenlijk hebben deze instellingen jaarlijks ruim 300.000 cliënten waarvan jaarlijks ruim 300 cliënten overlijden door suïcide. Binnen SUPRANET GGZ is het implementeren van best practices, dus interventies die werken voor de suÏcidale cliënt, een hoofddoel. Uit de data van SUPRANET GGZ blijkt dat slechts 28% van de cliënten overleden door suïcide in de eerste helft van 2018 in het bezit was van een veiligheidslan,een enorme kloof met de aanbeveling uit de suicidepreventierichtlijn. Het implementeren van een gebruiksvriendelijke en altijd toegankelijke app kan bijdragen aan de toename van zowel het opstellen, het actualiseren bij ieder behandelcontact én het gebruik van het veiligheidsplan wanneer een cliënt in crisis zit. Het hoofddoel van dit implementatieproject is een verhoging van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een actueel veiligheidsplan. Meer concreet is het doel om het mobiele veiligheidsplan, de BackUp app, die gebruikt wordt in de CASPAR studie, te implementeren in minimaal 3 teams binnen minimaal 5 van de 15 GGZ instellingen die zijn aangesloten bij SUPRANET GGZ.

Kenmerken

Projectnummer:
5370010061
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Gilissen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting 113 Zelfmoordpreventie