Mobiele menu

Verkenning haalbaarheid Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek (BIDON) - Een landelijke aanpak van gegevensverzameling rond (nieuwe vormen van behandeling van) diabetes -

Projectomschrijving

Verkenning haalbaarheid Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON)
- Landelijke aanpak gegevensverzameling rond (behandeling van) diabetes �

Het project binnen stichting BIDON heeft zich gefocust op het ontwikkelen van een database voor het registeren van onderzoeksgegevens. Tegelijkertijd is de database uitgetest door onderzoek uit te voeren rondom een nieuwe behandelmethode namelijk het gebruik van de continue glucosemeter en bijbehorende patiëntervaringen. Het project heeft laten zien dat er toekomst zit in een dergelijke dataregistratie van nieuwe behandelmethoden ten behoeve van diabetes.
Een groot deel van de activiteiten binnen het project was gericht op het verbreden van samenwerking, het zoeken van afstemming en het verwerven van fondsen. In 2013 loopt het onderzoek nog door, zijn andere registraties rondom specifieke geneesmiddelen in voorbereiding en worden financiën geworven voor de ontwikkeling van de landelijke registratie. Met name de trajecten met DICA en ZN, met de private sector en het vervolg van het GGG-programma bieden reële mogelijkheden om structureel door te gaan met een registratietraject.

Producten

Titel: Registratie real time continue glucose monitoring in Nederland
Link: http://isoqol.nl/node/11
Titel: Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland
Link: http://www.clinicalaudit.nl/actueel/congres

Verslagen


Eindverslag

In de periode van 1 april 2012 tot 1 februari 2013 heeft Stichting BIDON een pilotstudie uitgevoerd voor het GGG programma. Stichting BIDON beoogt een basisstructuur voor een (landelijk) diabetesregister te ontwikkelen.
Terugblikkend op het project zijn een aantal concrete resultaten gerealiseerd, zoals het opzetten van een database en de opzet en werving t.b.v. de ‘RT-CGM feasibility study (TRACING)’. De ‘RT-CGM feasibility study’ had als belangrijke doelstelling inzicht te verwerven in de mogelijkheden en bereidheid van diabetesbehandelteams om te participeren in een dergelijke vorm van dataverzameling. De studie heeft in een relatief korte periode laten zien dat die bereidheid zeker bestaat. Een groot deel van de activiteiten was gericht op het verbreden van samenwerking, het zoeken van afstemming en het verwerven van fondsen. Veelal reageerden partijen positief en onderschreven het belang van de doelstelling van BIDON. Er zijn suggesties gegeven en voorstellen gedaan. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het tijd vraagt om tot concrete resultaten te komen. Besluitvormingsprocessen hebben hun eigen dynamiek, en ook zit de economische tijd niet mee.
De conclusie is gerechtvaardigd dat de doelstelling van de haalbaarheidsstudie, namelijk dat per 1 februari 2013 duidelijk is op welke wijze BIDON structureel voortgang kan vinden, gehaald is. Er is begin 2013 veel in gang gezet om de gecreëerde kansen steeds verder vorm geven. Met name de trajecten met DICA en ZN, met de private sector en in een vervolg van het GGG Programma bieden reële mogelijkheden. Ook bij zorgverzekeraars wordt winst geboekt. Gesprekken met andere verzekeraars lopen nog.
Samenvattend: de pilotstudie heeft laten zien dat er toekomst zit in het uitvoeren van een registry zoals uitgevoerd. Na januari 2013 loopt het onderzoek rondom RT-CGM nog door, zijn andere registries rondom specifieke geneesmiddelen in voorbereiding en worden financiën geworven voor de ontwikkeling van een landelijke diabetes brede registry.

Samenvatting van de aanvraag

Verkenning haalbaarheid Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON)
- Landelijke aanpak gegevensverzameling rond (behandeling van) diabetes �

Het project binnen stichting BIDON heeft zich gefocust op het ontwikkelen van een database voor het registeren van onderzoeksgegevens. Tegelijkertijd is de database uitgetest door onderzoek uit te voeren rondom een nieuwe behandelmethode namelijk het gebruik van de continue glucosemeter en bijbehorende patiëntervaringen. Het project heeft laten zien dat er toekomst zit in een dergelijke dataregistratie van nieuwe behandelmethoden ten behoeve van diabetes.
Een groot deel van de activiteiten binnen het project was gericht op het verbreden van samenwerking, het zoeken van afstemming en het verwerven van fondsen. In 2013 loopt het onderzoek nog door, zijn andere registraties rondom specifieke geneesmiddelen in voorbereiding en worden financiën geworven voor de ontwikkeling van de landelijke registratie. Met name de trajecten met DICA en ZN, met de private sector en het vervolg van het GGG-programma bieden reële mogelijkheden om structureel door te gaan met een registratietraject.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I. de Weerdt
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc