Mobiele menu

Verlate start prenatale zorg voor aanstaande moeders in kwetsbare omstandigheden.

Geboortezorg in Nederland zou voor iedereen goed toegankelijk moeten zijn. Toch blijkt dat niet iedereen tijdig een eerste afspraak bij de verloskundige of gynaecoloog heeft. Verlate toegang tot geboortezorg kan negatieve consequenties hebben voor zowel moeder als kind, vanwege bijvoorbeeld het missen van screenings, advies en support. In dit project maken we gebruik van data uit het geboortecohort Generation R om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan een verlate toegang tot geboortezorg en wat de rol van zwangerschapsduur bij ontdekking van zwangerschap hierin is. Deze informatie is waardevol voor verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en beleidsmakers om vrouwen, met name degenen die de geboortezorg het best kunnen gebruiken, beter te kunnen bereiken.

Kenmerken

Projectnummer:
05540052210009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. P.W. Jansen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam