Mobiele menu

Verminderde arbeidsparticipatie in de leeftijd van de overgang, een analyse van de rol van sekse, gender en etniciteit.

Verminderde arbeidsparticipatie in de leeftijd van de overgang, een analyse van de rol van sekse, gender en etniciteit

Vraagstuk

Meer dan 1.7 miljoen werkende Nederlandse vrouwen zijn 45 jaar of ouder. Deze vrouwen gaan vaker dan mannen minder werken vanwege een slechte gezondheid. Minder werken leidt tot minder inkomen. Dit kan negatief zijn voor de gezondheid en het welzijn van deze vrouwen. We weten nog niet goed welke 45+ vrouwen het meest risico lopen minder te gaan werken. Ook weten we nog onvoldoende van verschillen tussen etnische groepen. Door meer kennis hierover hopen we onnodige werkuitval in de toekomst te kunnen voorkomen.

Onderzoek

Het project start met interviews met vrouwen uit de doelgroep. Van hen willen we weten wat zij ervaren op de arbeidsmarkt. Die ervaringen worden gebruikt als startpunt voor een analyse binnen de HELIUS studie. HELIUS deelnemers hebben een Nederlandse, Surinaamse, Ghanese, Marokkaanse en Turkse achtergrond. Gegevens over menopauze, werk- en privéomstandigheden worden geanalyseerd over een periode van vijf jaar. Samen met de vrouwen worden de belangrijkste boodschappen uit de resultaten gehaald.

Verwachte uitkomst

Een bijdrage leveren aan de preventie van verminderde arbeidsparticipatie van vrouwen door kennis te genereren. Beoogde producten zijn een wetenschappelijke publicatie, congresbijdragen en een Nederlandse factsheet.

Kenmerken

Projectnummer:
555003015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Nieuwenhuijsen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC