Mobiele menu

Verpreidings en Implementatie Impuls ACCOMPLISH

Uit onze nationale studie (ACCOMPLISH, 2009-2013) bleek dat zorgverleners de handhygiëne regels beter naleven door een breed pakket van maatregelen: automatische handalcoholdispensers, feedback van teamprestaties, sociale teamtrainingen en kennistraining via e- learning modules. Hierna zijn de materialen uit de ACCOMPLISH studie doorontwikkeld voor algemeen gebruik. Er zijn gebruikershandleidingen gemaakt en de geaccrediteerde e-learning modules zijn inmiddels vrij beschikbaar. Hiernaast zijn ziekenhuismedewerkers opgeleid in het zelf verzorgen van sociale teamtrainingen en het uitvoeren van handhygiëne observaties. In een slotsymposium zijn de resultaten van de studie gepresenteerd en zijn  de materialen via workshops landelijk verspreid. De ontwikkelde interventiematerialen zijn via bestaande landelijke kanalen breed bekend gemaakt en verspreid. Hiervan wordt inmiddels gebruik gemaakt door diverse ziekenhuizen, waarvan een deel niet aan de ACCOMPLISH studie heeft deelgenomen. 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
12500095002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.F. van Beeck
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC