Mobiele menu

Verpreidings en Implementatie Impuls ACCOMPLISH

Uit onze nationale studie (ACCOMPLISH, 2009-2013) bleek dat zorgverleners de handhygiëne regels beter naleven door een breed pakket van maatregelen.

Het pakket bestaat uit automatische handalcoholdispensers, feedback van teamprestaties, sociale teamtrainingen en kennistraining via e- learning modules. 

Aanpak/werkwijze

Hierna zijn de materialen uit de ACCOMPLISH studie doorontwikkeld voor algemeen gebruik. Er zijn gebruikershandleidingen gemaakt en de geaccrediteerde e-learning modules zijn inmiddels vrij beschikbaar. Hiernaast zijn ziekenhuismedewerkers opgeleid in het zelf verzorgen van sociale teamtrainingen en het uitvoeren van handhygiëne observaties. In een slotsymposium zijn de resultaten van de studie gepresenteerd en zijn  de materialen via workshops landelijk verspreid. 

Producten

De ontwikkelde interventiematerialen zijn via bestaande landelijke kanalen breed bekend gemaakt en verspreid. Hiervan wordt inmiddels gebruik gemaakt door diverse ziekenhuizen, waarvan een deel niet aan de ACCOMPLISH studie heeft deelgenomen. 

Verslagen


Eindverslag

Het ACCOMPLISH project levert een interventiepakket op ter bevordering van handhygiëne en vermindering van ziekenhuisinfecties. Het ACCOMPLISH interventiepakket is ontwikkeld op basis van gedragstheorie en empirisch onderzoek en toegesneden op de determinanten van (non) compliance. Deze determinanten zijn deels verschillend voor verpleegkundigen en artsen. Hierdoor onderscheidt het ACCOMPLISH pakket zich van traditionele generieke interventies.

Het ACCOMPLISH pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een geaccrediteerde e-learning module in twee versies (één voor artsen en één voor verpleegkundigen)
  • een drietal sociale team trainingen gericht op het stellen van gezamenlijke doelen en normen binnen het team van verpleegkundigen werkzaam op een afdeling
  • een sociale team training voor artsen met hetzelfde doel als hierboven beschreven; de training voor artsen wordt vooraf gegaan door het invullen van een korte online vragenlijst over het team-functioneren wat betreft handhygiëne
  • elektronische hand alcohol dispensers, die het gebruik van handalcohol registreren
  • periodieke (bijvoorbeeld maandelijks, tweewekelijks etc) feedback over de frequentie van handhygiëne via feedback posters. Deze posters worden gegenereerd door software geschreven voor de ACCOMPLISH studie, die werkt in combinatie met de elektronische hand alcohol dispensers

Hiernaast levert het project een audit tool op voor het door de afdeling zelf te verrichten van observaties van handhygiëne compliance.

Tijdens de ACCOMPLISH trial is dit pakket geïmplementeerd in de 7 ziekenhuizen uit de interventie arm van de studie. Een volgende stap is het breder implementeren van dit pakket in de controle ziekenhuizen, waarbij er wordt gewerkt met een train the trainers aanpak.

Na afloop van de VIMP zijn alle materialen en vaardigheden, die zijn ingezet in de ziekenhuizen uit de interventie arm van ACCOMPLISH, overgedragen aan ziekenhuizen uit de controle arm van de studie. In deze voorheen controle ziekenhuizen (die nu centraal staan in deze VIMP) zijn medewerkers getraind voor de zelfstandige uitvoering van de ACCOMPLISH interventie. Deze medewerkers kunnen de interventie na afronding van de VIMP zelfstandig implementeren binnen hun eigen ziekenhuis, het pakket ziekenhuisbreed uitrollen en op hun beurt weer medewerkers van andere ziekenhuizen hierin opleiden. Alle materialen, behalve de dispensers, worden ook beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen via de website van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).

Kenmerken

Projectnummer:
12500095002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.F. van Beeck
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC