Mobiele menu

Verspreiding en Implementatie van de Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie (ZMLE-interventie)

Samenvatting na afronding

De zorg rondom epilepsie speelt zich vooral af in de thuissituatie. Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als de directe omgeving vaardigheden om hier mee om te gaan. Dit worden
zelfmanagementvaardigheden genoemd.
ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) is een cursus gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld ook therapietrouw bevorderd.

Resultaten

Lettend op de positieve resultaten in de effect-, proces- en economische evaluatie in het onderzoeksproject ‘Concordance in pharmacotherapy in patients with epilepsy’, maar ook de positieve reacties uit de praktijk is in dit vervolgproject gewerkt aan de verdere verspreiding en implementatie van de ZMILE-interventie. Hiervoor is de ZMILE-interventie verder aangepast aan de wensen van de gebruikers en zijn er partners gevonden die de cursus langdurig willen aanbieden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om de cursus in het basispakket op te nemen door inzichtelijk te maken wie de kosten en de baten van de cursus draagt.


Samenvatting bij start

De ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) interventie is een multi-component interventie gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden om therapietrouw te bevorderen.

Met de VIMP staan de volgende doelen centraal:

  1. Het verder optimaliseren van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk middels het aanpassen van de cursus, het professionaliseren van het cursusmateriaal en het verder ontwikkelen van een training voor cursusleiders
  2. Het financieel en praktisch borgen van de ZMILE-interventie in de huidige praktijk, onder meer door het onderbrengen van de ZMILE-interventie bij een landelijke onderwijs organisatie.
  3. Het landelijk toegankelijk maken van de ZMILE-interventie en alle bijbehorende cursus en implementatiematerialen en het verspreiden de ZMILE-interventies
  4. Evaluatie en Business Case

Deze studie is een vervolg op: Concordance in pharmacotherapy in patients with epilepsy (836011018)

Producten

Titel: Business case: Business case Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie
Auteur: Nijssen G., Kremer, I, Chan, HY, Wijnen, BFM, van der Putten, IM, Majoie, M, Evers, SMAA (2020)
Link: https://vhc.mumc.maastrichtuniversity.nl/zmile
Titel: Rapportage Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie (ZMILE): budget impact analyse en business case
Auteur: Kremer, I, Nijssen G., Chan, HY, Wijnen, BFM, van der Putten, IM, Majoie, M., Evers, SMAA
Titel: Agenda en PowerPoint: Adviesgroep 1, Adviesgroep 2, adviesgroep 3
Auteur: ZMILE
Titel: Proefschriftbespreking: Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie: bruikbaar en kosteneffectief? Epilepsie, 17(1), 21-22
Auteur: Van Heugten C.
Magazine: Epilepsie, periodiek voor professionals
Titel: Engelstalig artikel over de interventie: (2020) ZMILE, A Multicomponent Self-Management Intervention for Adults with Epilepsy: Rationale and Description of the Intervention.
Auteur: Chan, HY, Leenen, LAM, Wijnen, BFM, van der Putten, IM, Evers, SMAA Majoie, M, van Heugten, CM
Magazine: Clinical Rehabilitation
Titel: Website met materialen interventie
Auteur: ZMILE
Link: https://vhc.mumc.maastrichtuniversity.nl/zmile
Titel: Cursusboek: (2019). ZelfManagement Interventie: Leven met Epilepsie, Cursusboek
Auteur: Leenen, L., van Heugten, C., Evers, S., Majoie, M.,
Link: https://vhc.mumc.maastrichtuniversity.nl/zmile
Titel: Ondersteunend materiaal voor de cursusleider: badges, naamkaartjes, presentielijst, posters/bewegwijzering
Auteur: ZMILE
Link: https://vhc.mumc.maastrichtuniversity.nl/zmile
Titel: Handleiding cursusleider (2019). Samen op pad met ZMILE, handleiding voor de cursusleider. ISBN
Auteur: Leenen, L., van Heugten, C., Evers, S., Majoie, M.
Link: https://vhc.mumc.maastrichtuniversity.nl/zmile

Verslagen


Eindverslag

De zorg rondom epilepsie speelt zich vooral af in de thuissituatie. Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als de directe omgeving vaardigheden hier mee om te gaan. Dit worden zelfmanagementvaardigheden genoemd. ZMILE (Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie) is een cursus gericht op patiënten met epilepsie en diens naasten met als doel ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden waardoor bv ook therapietrouw bevorderd wordt. Lettend op de positieve resultaten in de effect-, proces- en economische evaluatie, maar ook de positieve reacties uit de praktijk is in dit project gewerkt aan de verdere verspreiding en implementatie van de ZMILE-interventie. Hiervoor is de ZMILE-interventie verder aangepast aan de wensen van de gebruikers. Zijn er partners gevonden die de cursus langdurig willen aanbieden. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheid om de cursus in het basispakket op te nemen door inzichtelijk maken wie de kosten en de baten van de cursus draagt.

Kenmerken

Projectnummer:
8360110181
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.M.A.A. Evers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University