Mobiele menu

Verspreiding en Implementatie van Interventies tegen Gedragsproblemen van Clienten met LVB

Verspreiding en implementatie van interventies tegen gedragsproblemen bij verstandelijk gehandicapten

Dit project is een vervolg op project 57000004. In dat project heeft Coping LVB vier interventies ontwikkeld die voorzien in een behoefte van cliënten en zorgverleners om gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking aan te pakken. Het gaat om de interventies:

  • oudercursus Samen Stevig Staan;
  • kindertraining Samen Stevig Staan;
  • begeleiders training Begeleiders in Beeld;
  • cursus psychofarmaca ‘Wat Slik Ik?’

Wat deze interventies inhouden is te vinden op ondergenoemde website.

Doel
Het doel van dit project is om deze vier interventies verder te verspreiden en te implementeren. Hiervoor wordt in dit project ook gewerkt aan trainersdraaiboeken, systemen voor certificering en kwaliteitsmonitoring en erkenning van de interventies door relevante organisaties.

Meer informatie

  • Zie ook het project: ‘Interventies tegen gedragsproblemen bij verstandelijk gehandicapten’ van Coping LVB (projectnummer 57000004).

Verslagen


Eindverslag

Kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben een drie tot vier maal hogere kans op het ontwikkelen van psychopathologie en gedragsproblemen dan normaal begaafden. Er zijn nauwelijks bewezen effectieve behandelprogramma´s voor deze jongeren en volwassenen voorhanden. Soms worden daarom voor langere tijd meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd ingezet, zowel bij kinderen als volwassenen. De effecten van deze medicijnen op langere termijn zijn onvoldoende onderzocht. De behoefte aan bewezen effectieve behandelmethoden voor kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen is daarom groot.

Coping LVB bestaat uit een samenwerking van de twee landelijke kenniscentra voor jongeren (VOBC-LVG) en volwassenen (De Borg) met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen en universitaire groepen van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Tilburg. Binnen Coping LVB worden behandelingen ontwikkeld, onderzocht op effectiviteit en geïmplementeerd. Cliënten en hun vertegenwoordigers worden nauw bij de behandeling en het onderzoek betrokken.

Binnen Coping LVB zijn drie interventies ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht:

Samen Stevig Staan Oudercursus en Kindertraining: Geprotocolleerde cognitief gedragstherapeutische behandeling van gedragsproblemen met ouders en kinderen.
Begeleiders in Beeld: Een training aan professionals in begeleidingsvaardigheden.
Wat slik ik? Training aan psychiaters en apothekers over de (beperkte) kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van behandeling met psychofarmaca bij gedragsproblemen

Uit de ontwikkeltrajecten en het onderzoek blijkt inmiddels dat deze interventies voorzien in een behoefte van cliënten en zorgverleners en effectief de aanpak van gedragsproblemen verbeteren.

Doelstelling van de VIMP was optimale verspreiding en implementatie van deze drie interventies.

Inmiddels worden deze interventies breed toegepast bij de behandeling van gedragsproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met gedragsproblemen en LVB. Belangrijke effecten van deze behandelingen zijn vermindering van gedragsproblemen, verbetering van de ouder-kindrelatie bij deelnemende gezinnen, vergroting van de effectiviteit en veerkracht van begeleiders, en reductie van het gebruik van medicatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
57000007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B. Orobio de Castro
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht