Mobiele menu

Verspreidings- en Implementatie Impuls ADHD

Project

Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) beoogt de verworven kennis binnen de vijf ZonMw ADHD-projecten gebundeld te verspreiden in de praktijk. De kennisverspreiding blijft niet beperkt tot de in de projecten verworven kennis, maar is ingepast in een breder programma van kennisverspreiding, dat tot doel heeft te informeren over alle recente inzichten in empirisch ondersteunde methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD. Kennis over methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD zal steeds worden onderbouwd door middel van nationale en internationale richtlijnen en worden aangevuld met recente meta-analyses.

Uitkomst

Er is een gids gepubliceerd met informatie over de actuele stand van zaken rond diagnostiek en behandeling van ADHD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (meta-analyses en overzichtsartikelen). We hopen dat zowel zorgverleners als diegenen die vanuit de gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van zorg hierdoor meer inzicht krijgen in welke vormen van diagnostiek en behandeling voor ADHD wetenschappelijk onderbouwd zijn waardoor de kwaliteit van zorg voor jeugdigen met ADHD verbetert.

Verslagen


Eindverslag

Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls ADHD had tot doel de verworven kennis binnen vijf ADHD-projecten gebundeld te verspreiden in de praktijk. Deze vijf projecten zijn binnen het ZonMw-programma ‘Zorg voor Jeugd’ uitgevoerd, en waren gericht op de evaluatie van interventies voor kinderen en jeugdigen met ADHD. Gekozen is om de kennisverspreiding in een breder perspectief te plaatsen. Dit is gerealiseerd door het tot stand brengen en distribueren van een gids, “ADHD, een update: Actuele stand van wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek en behandeling van ADHD”. De gids bestaat uit de volgende elementen: (a) een overzicht van de actuele stand van zaken rond diagnostiek en behandeling van ADHD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, (b) interviews met betrokkenen rondom de zorg voor en onderzoek naar ADHD, waarin meer inzicht wordt geboden in diagnostiek en behandeling van ADHD, en (c) de opzet en resultaten van de vijf genoemde projecten die werden uitgevoerd in het kader van het ZonMw-programma ‘Zorg voor Jeugd’. In de omslag van de gids worden de belangrijkste inzichten uit de gids samengevat in tien gouden regels voor diagnostiek en behandeling van ADHD. Van de gids zijn bijna 5.000 exemplaren verspreid onder zorgverleners en ambtenaren die vanuit gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van jeugdhulp.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
15700095010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. Oosterlaan
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam