Mobiele menu

Verspreidings- en implementatieplan Negen Maanden Niet

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

In dit project is Negen Maanden Niet geïmplementeerd. Deze internetinterventie is effectief in het terugdringen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Het project had drie overkoepelende doelen, namelijk (1) de interventie aantrekkelijk en beschikbaar maken, (2) zwangere vrouwen en (3) zorgprofessionals (verloskundigen, huisartsen en gynaecologen) bekend maken met de interventie. Met betrekking tot het eerste doel is de feedback van de respondenten van de effectstudie gebruikt om de interventie aantrekkelijker te maken. De gebruiksvriendelijke interventie is nu toegankelijk via www.negenmaandenniet.nl. Ten tweede zijn zwangere vrouwen bekend gemaakt met de interventie door uitgebreide communicatie hierover op de website www.alcoholenzwangerschap.nl. Ook zijn de flyers die STAP via verloskundigenpraktijken aanbiedt aan zwangere vrouwen aangepast, waardoor een duidelijke verwijzing naar www.negenmaandenniet.nl nu zichtbaar is. Ten derde zijn verloskundigen en gynaecologen bereikt middels 50 presentaties op vergaderingen van Verloskundigen SamenwerkingsVerbanden (VSV’s). In alle provincies zijn minimaal de helft van de VSV’s bezocht. Ook zijn de drie doelgroepen bereikt door middel van presentaties voor en gesprekken met de beroepsverenigingen (KNOV, NVOG en NHG).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
20005095418
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. W.E. van Dalen
Verantwoordelijke organisatie:
STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid