Mobiele menu

Verspreidings- en ImplementatiePlan (VIMP) Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid op Zuid-Nederlandse schaal

Producten

Titel: Borgen, verbreden en verbinden
Titel: Wat als we kennis zouden delen?
Titel: One page website Samenwerken voor een betere Publieke Gezondheid
Link: http://informatie volgt
Titel: Visiedocument GGD onderzoek nieuwe stijl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204000042
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.P.M. Bovens Arts
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Hart voor Brabant