Mobiele menu

Verspreidings- en implementatieplan Woerden Actief!

De afgelopen jaren is het preventieprogramma Woerden Actief! ontwikkeld: een lokale en integrale benadering van het thema gezonde leefstijl. De succesvolle aanpak staat nu in de lokale sportnota en Nota Volksgezondheid. In 2015 startte de landelijke verspreiding met drie speerpunten;

1. Masterclass Woerden Actief!: gemeenten kunnen met weinig middelen de leefstijl van hun inwoners bevorderen. Geïnteresseerde gemeenten volgen een maatwerktraject. Bereik: minimaal 10 gemeenten.

2. Sportsterren: op een ongedwongen manier komen kinderen uit groep 3 t/m 8 van het primair (speciaal) onderwijs tijdens de schoolpauzes in aanraking met verschillende sport- en spelsituaties. Structuur en wisselende speelmaterialen zijn de belangrijkste factoren binnen Sportsterren. Bereik: minimaal 5 gemeenten.

3. Stapjefitter: bedoeld voor mensen die willen re-integreren en participeren. Zij krijgen ondersteuning bij een gezonde leefstijl en uitbreiding van hun sociale netwerk. Bereik: minimaal 5 gemeenten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
2010000221
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. Meiborg-Lievestro
Verantwoordelijke organisatie:
Welzijn Woerden