Mobiele menu

Versterk de burger, verlicht de zorg “Hoe gemeenschapsintelligentie ons gaat helpen”

Gemeenschapsintelligentie levert een belangrijke bijdrage in de transitie van zorg naar gezondheid. Via deze subsidieaanvraag wil de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer de stem van inwoners zo organiseren dat ze in het bestuur een legitieme en gelijkwaardige stem hebben. In de werkwijze gaat het nadrukkelijk om het organiseren van collectieve intelligentie, het ontwerpen van een proces waarin collectieve slimheid kan ontstaan met échte oplossingen voor transformaties, die een antwoord zijn op wensen en behoeftes van de burgers.

Doel

De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer gaat het sociaal potentieel van burgers in Zoetermeer benutten om als samenleving vitaler te worden. Het uitgangspunt is: versterk de burger in zijn kwaliteit van leven en verlicht daarmee, waar mogelijk, de zorg, zodat deze beschikbaar blijft waar dit echt nodig is.

Aanpak/werkwijze

In het versterken van burgers en het benutten van hun kennis, kunde en drive starten de gesprekken bij de thema’s waarvan burgers al hebben aangegeven dat deze voor hen belangrijk zijn: spoedzorg, geboortezorg en chronische zorg. Daarnaast gaat het project ook op andere thema’s de perspectieven van burgers en professionals, managers en bestuurders bij elkaar brengen. Er wordt een stappenplan voor burgerparticipatie uitgewerkt. Een digitale tool (circlelytics), die dialogen met grote groepen mensen vormgeeft, zal worden ingezet. Deze tool meet eveneens hoeveel mensen meedenken en hoe divers de groep is.

Samenwerkingspartners

De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer is in februari 2021 opgericht door de EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ), de Zoetermeerse huisartsen, ouderenzorg- en welzijnsnetwerk Fundis, ggz-instellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen en het Langeland Ziekenhuis (tegenwoordig HagaZiekenhuis Zoetermeer). De vereniging werkt voorts nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ, VGZ en Mensis. Sinds de oprichting van de vereniging zijn diverse andere leden vanuit zorg en welzijn aangesloten, waaronder Basalt Revalidatie, Cardia, WoonZorgcentraHaaglanden Oosterheem (zie de website van de vereniging voor een actueel overzicht). 

Verwachte resultaten

Dit project beoogt duurzame gezamenlijke denkprocessen op te zetten, waaraan burgers en professionals deelnemen, die samen slimmere oplossingen bedenken, met meetbaar resultaat.

Kenmerken

Projectnummer:
10100082310023
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. B.J.W. Thomassen
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer
Afbeelding
Verschillende mensen aan het samenwerken

Burgerparticipatie

Eén van de uitgangspunten van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dat de zorg tot stand komt in overleg met de patiënt/cliënt en naasten. ZonMw wil bijdragen aan het versterken van de rol van burgers in besluitvormingsprocessen in zorg en welzijn. Vanuit deze subsidieronde financiert ZonMw het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in 12 domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in verschillende regio’s van het land. Dit project is er daar één van. Bekijk hier de andere 11 projecten.