Mobiele menu

Versterken en delen: verspreidings- en implementatie impuls vanuit het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noord West Nederland is sinds de oprichting uitgegroeid tot een sterk kennisnetwerk in de regio. Het is het grootste regionale kennisnetwerk op het gebied van de geboortezorg en er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Met de implementatie impuls is ingezet op het bevorderen van de implementatie van drie belangrijke aspecten van het Netwerk:

1. Organisatie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland: hoe richten we een duurzaam kennisnetwerk in?
2. Landelijke verspreiding van de protocollen app waarin zowel regionale als landelijke protocollen zijn ondergebracht.
3. Verbeteren van de acute zorg en acute overdracht in de regio.

Er is onderzoek gedaan naar de duurzame inrichting van een kennisnetwerkstructuur wat geresulteerd heeft in een rapport dat
is bedoeld voor betrokkenen binnen de regionale consortia in de geboortezorg. Dit rapport biedt inzichten in de belangrijke
elementen voor een duurzame kennisnetwerkstructuur.

Verslagen


Eindverslag

Het Netwerk Geboortezorg Noord West Nederland is sinds de oprichting uitgegroeid tot een sterk kennisnetwerk in de regio. Het is het grootste regionale kennisnetwerk op het gebied van de geboortezorg en er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Met het VIMP project hebben we ingezet op het bevorderen van de implementatie van drie belangrijke aspecten van het Netwerk. Deze drie deelprojecten samen leiden tot borging van de reeds ingezette koers: 1. Organisatie van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland: hoe richten we een duurzaam kennisnetwerk in? 2. Landelijke implementatie van de protocollen app 3. Verbeteren van de acute zorg en acute overdrachtenkele belangrijke aspecten van het Netwerk. Ten aanzien van het inrichten van een duurzaam kennisnetwerk gaan we in gesprek met de diverse stakeholders en zullen we in kaart brengen wat men verwacht van het netwerk, hoe een duurzame organisatie structuur er uit zou moeten zien en hoe dit bekostigd zou moeten worden. De uiteindelijke resultaten van deze evaluatie zal worden gedeeld met de andere regio’s in de vorm van een concreet adviesrapport. Het doel van de landelijke implementatie van de protocollen app is het landelijk beschikbaar stellen van een mobiele applicatie waar naast de landelijke protocollen ook regionale en lokale protocollen offline beschikbaar zijn. Ter verbetering van de acte zorg en de acute overdracht zetten we in op het bevorderen van het gebruik van het protocol acute verwijzingen in de regio door in te zetten op gestructureerd multidisciplinair te trainen en het gebruik van de SBARR overdracht met behulp van een elearning en train de trainer programma.

Kenmerken

Projectnummer:
2090100011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Kok
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC