Mobiele menu

Versterken en verbinden preventie en zorg bij kinderen met overgewicht in Wapenveld

Dit project is gericht het op versterken en verbinden van preventie en zorg bij kinderen met overgewicht in Wapenveld. We realiseren een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht en obesitas van 8 – 13 jaar waarbij ouders actief betrokken worden. We laten kinderen ontdekken dat bewegen leuk kan zij. Kinderen en hun omgeving krijgen inzicht in en leren over bewegen, voeding en eigenwaarde.Een lokaal team bestaande uit een fysiotherapeut, een diëtist, een sportinstructeur en gz-psycholoog pakken dit in samenwerking met het CJG op. Er wordt gebruik gemaakt van de interventie Cool 2B Fit. Daarnaast worden sportverenigingen betrokken. Sportverenigingen leren hoe ze kinderen met overgewicht effectief kunnen laten sporten en om dit met plezier te blijven doen. Ook wordt ingezet op gezondheid binnen de scholen.Door samen te werken met ouders, scholen en sportverenigingen willen we de gehele leefomgeving van een kind betrekken.

Producten

Titel: Cool2bfit Team Heerde
Auteur: Kevin Bosch
Link: https://www.cool2bfit.nl/locaties/66/heerde/

Verslagen


Eindverslag

Middels deze Cool2bfit pilot van ZonMw kunnen kinderen in de gemeente Heerde, in de basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar (met overgewicht of obesitas), bewuster omgaan met gezond gedrag. Dit kan leiden tot een gezond voedingspatroon, een gezond beweeggedrag, verbeteren van de eigenwaarde en zelfs tot een gezond(er) gewicht. Dit gezonde gewicht is alleen te bereiken door te werken aan de eigenwaarde van kinderen en ouders, waar we binnen de gemeente Heerde de focus op hebben gelegd. De individuele aanpak per kind en gezin hebben we verruild voor een brede preventieve laagdrempelige aanpak, met extra individuele ondersteuning. Hiermee wordt stigmatisering voorkomen. Reduceren en voorkomen van overgewicht hebben we onder andere bereikt en geborgd door: - gratis sportvoorziening Kids Actief inclusief ouderbetrokkenheid; - structurele samenwerking met het primair onderwijs (via schoolteams en IB'ers); - onderwijsprogramma Fitte weken voor het primair onderwijs; - maatwerk door kinderfysiotherapeut, diëtist en buurtsportcoach bij kinderen die door onderwijs of bij Kids ACTIEF gesignaleerd worden met overgewicht; -gym voor de allerkleinsten met een sportvereniging. Deze interventies zetten we door, ook na de afronding van deze ZonMw subsidie voor Cool2bfit interventies.

Cool2Bfit Wapenveld, Kids een gezonde leestijl aanleren! Kinderen, in de basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas willen we 1) gezond beweeggedrag aanleren 2) gezond voedingspatroon aanleren. 3) eigenwaarde verbeteren 4) Daarnaast weet de omgeving (ouders, scholen, sportverenigingen) hoe om te gaan met kinderen met overgewicht om dit te reduceren. We zijn gestart met 8 deelnemers, waarvan er 5 nu het Cool2BFit programma volgen. De focus ligt daarbij nu op het bewust maken en positieve leefstijlgedragsverandering en minder op het fysiek meetbaar maken van deze verandering. Ze sluiten aan bij beweeglessen 2 keer per week in de sporthal van Wapenveld, daarnaast ontvangen zij samen met ouders maatwerk vanuit diëtetiek, kinderpsycholoog en of fysiotherapie. Komend jaar gaan we inzetten om nog meer deelnemers te werven en begeleiden in het cool2Bfit programma. Daarnaast hebben we nog meerdere ambities zoals: 1. Signaleringsroute voor professionals en onderwijs verder invoeren waardoor we meer deelnemers krijgen voor Cool2BFit 2. Daarnaast zijn wij bezig met een nulmeting onder de jeugd waarin wij in beeld hebben hoeveel kinderen er een vrijetijdsbesteding, zwemdiploma, kan fietsen of juist de wens heeft om hier in beweging te komen. Onder andere deze waardevolle acties draagt bij aan meer kwaliteit in het leven of lekker in je vel zitten. 3. KIDS ACTIEF KIDS actief verzorgt wekelijks sportlessen in de gemeente, met verbinding met sportverenigingen. Iedereen is welkom. De beweeglessen die tot dusver alleen toegankelijk waren voor Cool2Bfit kinderen zijn hiermee openbaar. Voor de Cool2BFit kinderen blijft dit een verplicht karakter houden. 4. Integraal totaalaanbod Niet alleen denken in belang van Cool2BFit, maar denken wat we ze als gemeente nog meer kunnen bieden voor de kids en gezinnen met de ongezonde leefstijl. 5. Kinderen met een beperking in beeld en in beweging

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Bosch
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapeutisch centrum Heerde