Versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum Sint Anna

Projectomschrijving

Groepspraktijk Sint Anna en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar zijn gevestigd binnen Medisch Centrum Sint Anna, ligt tussen de vier wijken in. Binnen het Medisch Centrum werken diverse huisartsenpraktijken en overige zorgverleners, zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging met elkaar samen. Veel ingeschreven patiënten zijn niet alleen vanuit de aanleunende wijken afkomstig, maar komen vanuit heel de stad Nijmegen. De laatste 5 jaar vindt er een MDO plaats, dat wordt voorbereidt door één van de twee praktijkverpleegkundigen van het Centrum

Eind 2018-begin 2019 zijn groepspraktijk Sint Anna (met huisartsen Scholten en Coelingh) en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar gestart met een lokaal netwerk vanuit eigen praktijk, waarbij er afspraken per patiënt kunnen worden gemaakt. Met de ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor elke netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van zeven kwaliteitsindicatoren en op basis hiervan zijn de volgende verbeterpunten geselecteerd, te weten 'verbeteren van communicatie', 'valanalyse en – preventie' en 'verbeteren van polyfarmacie'.

In dit project zullen de netwerken aan de slag gaan met het opstellen van visie en doelen en bepalen hoe deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep gerealiseerd kan worden. Ook gaan de netwerken aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij). In twee netwerkbijeenkomsten per netwerken worden afspraken gemaakt over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring getekend. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘valanalyse en –preventie’.

Verslagen

Eindverslag

In ons project "versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum St Anna hebben we samengewerkt met een groep enthousiaste hulpverleners en een participant. Er is een begin gemaakt met twee verbeterplannen, nl verbeterplan valpreventie en verbeteren communicatie tussen betrokken zorgprofessionals .
Wat betreft valpreventie, wanneer er in de huisartsenpraktijk een melding van een valincident wordt gedaan, is de assistente alert , noteert dit in de agenda van de huisarts en de praktijkverpleegkundige. De patiënten, die een valincident hebben gehad, zijn verrast dat er zoveel aandacht is d.m.v. een valanalyse. De valanalyse wordt door verschillende hulpverleners afgenomen, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige, huisarts. De samenwerking met diverse disciplines is daardoor geïntensiveerd.
Wat betreft het verbeteren van de communicatie met betrokken hulpverleners, patiënten en mantelzorgers. Hiervoor zijn we de VIP live calculus app gaan gebruiken. Deze app is bruikbaar voor iedereen met een smartphone en/ of tablet. De app is gebruiksvriendelijk, communicatie kan met iemand individueel of met de groep gezamenlijk, waardoor iedereen op de hoogte is van de belangrijkste wijzigingen. In de praktijk kost communiceren via de app minder tijd, dan communiceren via de telefoon.

Samenvatting van de aanvraag
Groepspraktijk Sint Anna en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar zijn gevestigd binnen Medisch Centrum Sint Anna, ligt tussen de vier wijken in. Binnen het Medisch Centrum werken diverse huisartsenpraktijken en overige zorgverleners, zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging met elkaar samen. Veel ingeschreven patiënten zijn niet alleen vanuit de aanleunende wijken afkomstig, maar komen vanuit heel de stad Nijmegen. De laatste 5 jaar vindt er een MDO plaats, dat wordt voorbereidt door één van de twee praktijkverpleegkundigen van het Centrum. Eind 2018-begin 2019 zijn groepspraktijk Sint Anna (met huisartsen Scholten en Coelingh) en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar gestart met een lokaal netwerk vanuit eigen praktijk, waarbij er afspraken per patiënt kunnen worden gemaakt. Met de ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor elke netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren en op basis hiervan zijn de volgende verbeterpunten geselecteerd, te weten 'verbeteren van communicatie', 'valanalyse en – preventie' en 'verbeteren van polyfarmacie'. In dit project zullen de netwerken aan de slag gaan met het opstellen van visie en doelen en bepalen hoe deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep gerealiseerd kan worden. Ook gaan de netwerken aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij). In twee netwerkbijeenkomsten per netwerken worden afspraken gemaakt over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring getekend. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘valanalyse en – preventie’.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005021
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Geertsen
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch centrum St Anna