Mobiele menu

Versterken netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsenpraktijk Ottenhoff Groesbeek

Achtergrond en doelen netwerk

Het netwerk ouderenzorg Ottenhoff Groesbeek richt zich op de complexe en kwetsbare 75-plussers en palliatieve patiënten in Groesbeek en wil daarbij de samenwerking tussen professionals in de wijk versterken om de zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Speerpunten zijn het opzetten van een multidisciplinair overleg en het gaan werken met communicatietool VIP Samenwerken, om zo de zorg de onderlinge communicatie te versterken.

Aangesloten organisatie

Huisartsenpraktijk Ottenhoff; ZZG Zorggroep (thuiszorg en wooncentrum); Buurtzorg; Fysiotherapie Boonstra en Smulders; Netwerk 100; Ergotherapie Willems en BaseLine Voedingsadviesburo. Er sluiten ook een mantelzorger en patiënt aan om ervaringen van hun kant te delen.

Doel en aanpak project

Het opstellen van een gezamenlijke visie, het multidisciplinair overleg opzetten en de multidisciplinaire communicatie verbeteren met behulp van werkafspraken en VIP Samenwerken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005086
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. de Bruijn
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Ottenhoff