Versterken netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsenpraktijk Ottenhoff Groesbeek

Projectomschrijving

Achtergrond en doelen netwerk

Het netwerk ouderenzorg Ottenhoff Groesbeek richt zich op de complexe en kwetsbare 75-plussers en palliatieve patiënten in Groesbeek en wil daarbij de samenwerking tussen professionals in de wijk versterken om de zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Speerpunten zijn het opzetten van een multidisciplinair overleg en het gaan werken met communicatietool VIP Samenwerken, om zo de zorg de onderlinge communicatie te versterken.

Aangesloten organisatie

Huisartsenpraktijk Ottenhoff; ZZG Zorggroep (thuiszorg en wooncentrum); Buurtzorg; Fysiotherapie Boonstra en Smulders; Netwerk 100; Ergotherapie Willems en BaseLine Voedingsadviesburo. Er sluiten ook een mantelzorger en patiënt aan om ervaringen van hun kant te delen.

Doel en aanpak project

Het opstellen van een gezamenlijke visie, het multidisciplinair overleg opzetten en de multidisciplinaire communicatie verbeteren met behulp van werkafspraken en VIP Samenwerken.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In Groesbeek is er gemeente breed een grote behoefte aan een betere samenwerking tussen de zorgprofessionals. Huisartsenpraktijk Ottenhoff biedt zorg dichtbij op kleine schaal. De huisartsenzorg wordt vormgegeven door 2 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 3 praktijkondersteuners (somatiek, ouderenzorg en GGZ) en 4 praktijkassistentes. De praktijk kent een groot aantal ouderen en met een verdere toename in het vooruitzicht en vooral de wens om passende zorg te leveren op fysiek en psychosociaal vlak, is er bij de huisartsenpraktijk voor gekozen om extra tijd te besteden aan de doelgroep kwetsbare ouderen. Huisarts Schuurmans is kaderhuisarts palliatieve zorg, aangesloten bij het palliatief team UMC Radboud Nijmegen. De praktijkondersteuner heeft een aantal uur per week beschikbaar om de zorg voor ouderen te verbeteren en te verstevigen. Dit ligt vooral op het vlak van multidisciplinaire samenwerking en de aandachtsgebieden zorgplan en communicatie. Op dit moment wordt hier al invulling aan gegeven door het netwerk op te bouwen. Het netwerk heeft de complexe en kwetsbare patiënten inmiddels in kaart gebracht. Het netwerk richt zich op het versterken van de samenwerking tussen professionals in de wijk (gemeente breed) om de zorg en het welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Speerpunten om mee aan de slag te gaan, zijn het opzetten van een multidisciplinair overleg en het gaan werken met communicatietool VIP Samenwerken om zo de onderlinge communicatie te versterken. De praktijk neemt sinds kort deel aan het dementienet. Het netwerk bestaat uit enthoussiaste zorgprofessionals die zich graag inzetten om gezamenlijke doelen en verbeterpunten te behalen. Huisartsenpraktijk Ottenhoff werkt met name pro-actief. Het hebben van korte lijnen en laagdrempelig afstemmen is iets waar zij bekend om staan. Voor het eerst sinds jaren is er een ingang gevonden bij de andere zorgprofessionals in de gemeente om ook werkelijk door te pakken en verbeterpunten te waarborgen. Het netwerk is zich bewust van de risico's en gevolgen van de maatregelen rondom covid-19 en maakt dan ook gebruik van de digitale wegen om ondanks mogelijke beperkingen online te kunnen samenwerken en afstemmen. Het netwerk is nodig om ook in de toekomst goede zorg te kunnen waarborgen voor de toenemende vergrijzende populatie binnen de gemeente, waarvan een groot aantal ouderen patient is in de Huisartsenpraktijk Ottenhoff. Het zal een ondersteunende functie hebben in de vorm van een drijfveer om een netwerk op te zetten en in de toekomst verder uit te bouwen. Dit is onmisbaar gezien de toenemende druk op de huisartsenzorg en het feit dat ouderen steeds langer thuis dienen te wonen. Bij deze dienen wij ons verzoek tot verlenen van subsidie in om ons netwerk verder uit te kunnen bouwen en versterken.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005086
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. de Bruijn
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Ottenhoff