Mobiele menu

‘Versterken van de kennisinfrastructuur richtlijn praktijk en onderwijs’ Implementatie en ontsluiting van kennis en producten TWDII & Visievorming op de ontwikkeling van een effectieve kennis (infra)structuur voor implementatie

Projectomschrijving

Dit project heeft 2 doelen:

  1. Het creëren van een overzicht van de producten uit de projecten van het programma Tussen Weten en Doen II (TWDII) en deze te ontsluiten. Criteria worden opgesteld voor de wetenschappelijke relevantie, de praktijkrelevantie en de implementeerbaarheid. Toepassing in praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs staan hierbij centraal.
     
  2. Het ontwikkelen van een visie op een innovatieve en duurzame kennis (infra)structuur voor implementatie van opbrengsten. Dit wordt bereikt met de ervaringen (visies, ideeën, evaluaties, belemmerende en bevorderende factoren) van de implementatie over de opbrengsten uit TWDII. Alle projectleiders uit TWDII worden gevraagd om hun input. Tevens worden ter ondersteuning en gedragenheid van de te ontwikkelen visie focusgroepen gehouden met stakeholders voor kennisbenutting, dwarsdenkers, implementatie experts, de projectleiders, beleidmakers en bestuurders ter ondersteuning en gedragenheid van de ontwikkeling van deze visie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Implementatie en ontsluiting van kennis en producten TWDII & Visievorming op de ontwikkeling van een effectieve kennis (infra)structuur voor implementatie Auteursteam: Hester Vermeulen, Erwin Ista, Maud Heinen, Anita Huis Indiening namens Projectleiders van de zeven onderzoekslijnen TWD-II met Hester Vermeulen als penvoerder. Prof. dr. Marieke Schuurmans, Prof dr. Jan Hamers, Prof. dr Wilma Scholte op Reimer, Prof.dr. Bianca Buurman, Prof. dr. Anneke Francke, dr. AnneLoes van Staa en Prof. dr. Hester Vermeulen. Wat willen we als programmaleiders TWD-II? In essentie gaat het er om een innovatieve en duurzame (infra)structuur te ontwikkelen die bevorderend is voor de implementatie van de huidige wetenschappelijke TWD-II opbrengsten en toekomstige opbrengsten, zowel in de praktijk, beleid als het onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden. Een analyse van al opgeleverde producten uit TWD-II biedt hiervoor de input. Stap 1 Toetsingscriteria ontwikkelen waarmee zowel de wetenschappelijke- en praktijkrelevantie bepaald kan worden als ook de implementeerbaarheid van de opgehaalde producten. Stap 2 Ophalen en synthetiseren van de opbrengsten (producten, ontsluiting, implementatie en (infra)structuur) uit onderzoekslijnen en projecten van TWD-II Stap 3 Toetsing op praktijkrelevantie en bruikbaarheid voor en door praktijk, beleid en onderwijs (eindgebruikers) Stap 4 Presentatie van opbrengsten voor praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap tijdens ZonMw netwerksymposium en ontsluiting Ten tweede ontwikkelen we een visie op een innovatieve en duurzame kennis (infra)structuur voor implementatie De volgende driestappen zijn bedoeld een visie te kunnen ontwikkelen op een innovatieve en duurzame kennis (infra)structuur voor de implementatie van huidige en toekomstige wetenschappelijke opbrengsten. Stap 5 Ophalen en synthetiseren van; a) ervaringen met betrekking tot implementatie binnen de onderzoekslijnen en projecten van TWD-II; b) ervaringen uit evaluaties van andere ZonMw programma’s en c) wetenschappelijke inzichten betreffende innovatieve en duurzaam gebleken kennis (infra)structuren en de belemmerende en de bevorderende factoren voor de creatie van duurzame samenwerkingsverbanden tot een visie op een op een innovatieve en duurzame kennis (infrastructuur) voor verzorgenden en verpleegkundigen Stap 6 Overall rapportage van opbrengsten TWD-II, de ontsluitingsmethodiek en visievorming op de innovatieve en duurzame kennis (infra)structuur voor implementatie ten behoeve van verpleegkundigen en verzorgenden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
52000095003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H. Vermeulen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc