Mobiele menu

Versterken van de kwaliteit Groene Kinderdagopvang door doelgericht gebruik van de natuur als pedagogische ruimte

Vraagstuk

Kinderen groeien steeds meer op in verstedelijkte en gedigitaliseerde omgevingen waarin weinig contact met natuur is. Dit heeft geleid tot flinke investeringen in Groene Kinderopvang. Er is echter weinig
kennis hoe deze natuurrijke buitenruimte te gebruiken zodat dit het welzijn en de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar) ondersteunt, en daarmee de kwaliteit van de dagopvang versterkt. Dit project heeft hierop ingespeeld.

Onderzoek

In dit project hebben pedagogisch medewerkers in een professionaliseringstraject geleerd de groene buitenruimte zo te gebruiken dat dit het welzijn van het jonge kind (0-4 jaar) en zijn/haar persoonlijke competenties bevordert en daarmee de kwaliteit van de dagopvang vergroot. Na afloop is effectiviteit van het traject in kaart gebracht met een evaluatieonderzoek onder meerdere kinderdagopvanglocaties. Het welzijn van kinderen op de locaties die het professionaliseringstraject hebben doorlopen is vergeleken met het welzijn van kinderen op locaties die niet zo’n traject hebben gehad.

Uitkomst

Pedagogisch professionals hebben kennis verworven over de betekenis, het belang en de mogelijkheden van natuurpedagogisch opvoeden. De resultaten wijzen op positieve effecten van het pedagogisch gebruik voor met name kinderen die meer risico lopen in de dagopvang, zoals baby’s en jongens. In de evaluatiestudie zien we: een verlaging van het stressniveau en ondersteuning van welzijn, betrokkenheid, fysieke activiteit en creatief spelgedrag. De resultaten van het project zijn uitgewerkt in een werkboek, checklist, en artikelen.

Lees ook

Producten

Titel: Deelname rondetafelgesprek bij jubileumsymposium Groen Cement
Auteur: Joven, M.
Titel: Uit de box denken; kwaliteitsbasis voor baby’s, ook buiten!
Auteur: Hovinga, D & Hagenaar, J.
Titel: Inleiding bij jubileumsymposium Groen Cement
Auteur: Van den Bos, J.
Titel: Kinderen en dieren; wat een kans.
Auteur: Van den Bos, J. & Schipper, R.
Titel: Kindvolgend werken in natuur en milieu-educatie
Auteur: Joven, M.
Titel: Presentatie aan Stichting Groene Pedagogiek
Auteur: Hovinga, D.
Titel: Van weten naar doen
Auteur: Hovinga, D.
Titel: Do natural outdoor play areas stimulate involvement and well-being in babies (3 months - 1 year)?
Auteur: Joven, M.
Titel: Je plek vinden in de wereld; over peuters, taal en de buitenomgeving.
Auteur: Hagenaar, J. & Joven, M.
Titel: Werk maken van je winterse groene buitenruimte.
Auteur: Van Deel, V. & Algra, J.
Titel: Risicovol (laten) spelen: Durf jij het aan?
Auteur: Dekker, M.
Titel: Overal spelen
Auteur: Joven, M.
Titel: Dagvoorzitter bij jubileumsymposium Groen Cement
Auteur: Hagenaar, J.
Titel: Vallen en opstaan – het spanningsveld tussen veiligheid en exploratie.
Auteur: Joven, M.
Titel: Workshopbijdrage Kenniscafé
Auteur: Hovinga, D.
Titel: Groene kinderopvang groeit door – over het pedagogisch gebruik van de buitenruimte.
Auteur: Joven, M.
Titel: A pedagogical approach to using the green outdoor space.
Auteur: Joven, M.
Titel: Ambassadeurschap Stichitng Groene Pedagogiek
Auteur: Hovinga, D.
Titel: Groene kinderopvang groeit door – over het pedagogisch gebruik van de buitenruimte
Auteur: Hagenaar, J.
Titel: Onderwijs in modulen 'Het jonge kind'
Auteur: Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind, Hogeschool Leiden
Titel: Ouders maken zich zorgen over natuurtekort kinderen.
Auteur: Redactie Hart van Nederland
Titel: Het kind en/in de omgeving.
Auteur: Joven, M.
Titel: Instagram account OLLA van de Outdoor Living & Learning Academy
Auteur: Hagenaar, J.
Link: https://www.instagram.com/outdoorlivinglearningacademy/
Titel: Natuur als middel in sociaal werk
Auteur: Peters, E.
Titel: De waarde van natuur voor kinderen
Auteur: Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind, Hogeschool Leiden
Titel: Werkatelier Baby
Auteur: Hagenaar, J. & Joven, M.
Titel: Pedagogisch gebruik groene buitenruimten (titel onder voorbehoud)
Auteur: Wiesman, A.
Magazine: Management Kinderopvang
Titel: Taal leer je met je hele lichaam.
Auteur: Tessa de Wekker
Magazine: Leidsch Dagblad
Titel: Slootje springen, zandkasteel maken: we doen het te weinig met onze kinderen
Auteur: Redactie RTL Nieuws online
Titel: Deelname aan Kennis- en debatplatform Speelforum
Auteur: Hovinga, D.
Link: https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/
Titel: Datamanagementplan
Auteur: Jolanda Maas Dieuwke Hovinga
Titel: Opvoedvraag: ja, het is belangrijk dat je kinderen af en toe lekker vies worden
Auteur: Anna van den Breemer
Titel: Hup, naar buiten!
Auteur: Schaap, M.
Titel: Groene Kinderopvang groeit door – over het pedagogisch gebruik van de buitenruimte
Auteur: Hagenaar, J., Van ‘t Hoff, L., Joven, M. & Hovinga, D. e.a.
Titel: Do natural outdoor play areas stimulate involvement and well-being in babies (3 months - 1 year)?
Auteur: Joven, M., Maas, J., Steensma, R. & Hovinga, D.
Magazine: Frontiers in Psychology
Titel: Op avontuur in het bos.
Auteur: Hagenaar, J.
Magazine: Kinderopvang
Titel: Buiten-gewoon!
Auteur: Hagenaar J.
Magazine: HJK
Titel: Naar binnen of naar buiten?
Auteur: Hagenaar, J.
Magazine: HJK
Titel: LINT-trainingen Outdoor Living & Learning Academy (OLLA)
Auteur: Hovinga, D., Van ‘t Hoff, L., Joven, M., Hagenaar, J. e.a.
Link: https://www.hsleiden.nl/olla
Titel: Training Groene Kinderopvang
Auteur: IVN, Amsterdam
Titel: Outdoor Living & Learning Academy
Auteur: Hagenaar, J., Hovinga, D., Van ‘t Hoff, L. e.a.
Titel: Checklist Kenmerken Groene Kinderopvang
Auteur: Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang
Link: https://www.stichtingbkk.nl/images/BKK_Menukaart_zelfevaluatie_mei_2018.pdf
Titel: Spelen & Leren in de Groene Buitenruimte – de groene checklist
Auteur: Joven, M., Steensma, R., Hagenaar, J. & Van ‘t Hoff, L.
Titel: Buitenboosters
Auteur: Hovinga, D., Van ‘t Hoff, L., Joven, M., Hagenaar, J. e.a.
Link: https://www.hsleiden.nl/natuur-en-ontwikkeling-kind/buitenboosters
Titel: Op expeditie in de babytuin.
Auteur: Van ‘t Hoff, L., Hagenaar, J., & Joven, M.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
544001007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D. Hovinga
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Leiden