Mobiele menu

Versterken van de samenwerking tussen professionals in het sociaal domein en het zorgdomein rondom stoppen met roken bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie

Samenwerken in het sociaal domein en zorgdomein bij stoppen met roken Mensen met een lage opleiding hebben meer moeite om van het roken af te komen en vinden minder goed hun weg naar stoppen-met-rokenhulp. We onderzoeken op lokaal en landelijk niveau welke rol het sociaal domein kan spelen bij stoppen met roken en hoe er kan worden samengewerkt met zorg en bewoners. Het onderzoek bestaat uit drie delen: 1. Verkennende participatieve ontwerpsessies in proeftuinen, waar we een passende aanpak ontwikkelen voor de wijk. 2. Vragenlijstonderzoek waarin we inventariseren welke factoren een rol spelen bij landelijke implementatie. 3. Evaluatie en aanbevelingen voor ontwikkeling van landelijke implementatiestrategie met vertegenwoordigers. Het doel is om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorg bij stoppen met roken versterkt kan worden. We doen onderzoek op lokaal en landelijk niveau en ontwikkelen samen een landelijke implementatiestrategie.

Kenmerken

Projectnummer:
05550112140005
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.A. Troelstra
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut