Mobiele menu

Versterken van leefstijladvisering binnen de zorggroep Nijmegen en omstreken (NEO)

Projectomschrijving

Leefstijl is een belangrijk onderdeel van de aanpak van chronische ziekten, waarbij verwezen kan worden binnen (b.v. diëtiste) en buiten de gezondheidszorg (b.v. wandelclub). Het aanbod is nog best onoverzichtelijk en samenwerking gaat vaak moeizaam. Voor de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) zijn het gesprek over leefstijl, het kiezen en verwijzen nog steeds lastig.
In dit project willen we met de belangrijkste betrokkenen in de wijk stapsgewijs kijken hoe het leefstijlaanbod voor mensen met een chronische ziekten kan verbeteren, onder andere door kennis te vergroten en betere samenwerking. We kijken daarna of gevonden oplossingen bij een groter aantal praktijken ook goed werken.
Uiteindelijk willen we bereiken (en meten) dat de zorg zo beter, goedkoper, en voor patiënt en POH ook prettiger wordt. Voor de regio rond Nijmegen willen we dit al grotendeels in praktijk brengen. De rest van het land willen we met een handboek en andere producten informeren over onze aanpak.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012210011
Looptijd: 9%
Looptijd: 9 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. WJJ Assendelft PhD
Verantwoordelijke organisatie:
NEO Huisartsenzorg