Mobiele menu

Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

De gemeente Groningen biedt momenteel op enkele centrale plekken dagactiviteiten aan voor thuiswonende inwoners met dementie. We willen het aanbod innoveren door het meer wijkgericht in te gaan zetten. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier in hun eigen woonomgeving terecht kunnen, met een betere afstemming van het aanbod op de behoefte. Dit reikt verder dan dagbesteding, waar inwoners pas laat in beeld komen. We willen zaken als vrijwilligerswerk en burger- en buurtinitiatieven waarin mensen met dementie een zinvolle bijdrage kunnen leveren ook meenemen, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk autonoom blijven en initiatief kunnen nemen. Er wordt een behoefteanalyse gedaan door relevante partijen te betrekken, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, het Odensehuis, casemanagers, gebiedsondersteunend netwerk. Op basis hiervan wordt in co-creatie een concreet plan van aanpak gemaakt, waarmee in de komende vier jaar de wijken en dorpen van de gemeente Groningen dementievriendelijker worden qua participatie voor mensen met dementie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Oostra
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen