Mobiele menu

Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Projectomschrijving

De gemeente Raalte kenmerkt zich door een verbonden samenleving met een rijk verenigings- en cultureel leven. In Raalte wordt er naar elkaar omgekeken, zijn vele vrijwilligers actief en helpen de inwoners elkaar waar mogelijk. Dit willen we zo houden en vanuit de gemeente ondersteunen waar nodig. Door naar elkaar om te kijken, elkaar te ontmoeten, ontstaan er sterke, sociale onderlinge relaties en een veerkrachtige samenleving. De gemeente Raalte zet zich ook in voor inwoners met dementie. Het thema dementie staat al langer hoog op de agenda. We vinden het belangrijk om het aanbod dagactiviteiten zo cliëntgericht mogelijk te organiseren. Hiervoor is het allereerst belangrijk om een goed beeld te hebben van de regio en de behoefte en aanbod. Het project dient ons op deze manier te helpen om hier meer zicht en grip op te krijgen, om zo het beste te kunnen doen voor onze inwoners.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Raalte telt afgerond 38.000 inwoners. In de gemeente wonen 710 mensen met dementie (2020). Op basis van voorspellingen, is ook een prognose gemaakt van het aantal mensen met dementie in de toekomst. De verwachting is dat in 2030 970 inwoners met dementie wonen in de gemeente, in 2040 is dit aantal 1300. Volgens Vektis (2020) woont 68% van de mensen met dementie thuis. Voor de gemeente Raalte staat het thema dementie dus al langer hoog op de agenda. We vinden het belangrijk om het aanbod dagactiviteiten zo cliëntgericht mogelijk te organiseren. Hiervoor is het dus allereerst belangrijk om een goed beeld te hebben van de regio en de behoefte en aanbod (bouwsteen 1 en 2). Het project dient ons op deze manier te helpen om hier meer zicht en grip op te krijgen, om zo het beste te kunnen doen voor onze inwoners (bouwsteen 3).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
B.F. Reimert
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Raalte