Versterking DementieNetwerk in Enschede Centrum

Projectomschrijving

Vanwege de aansprekende resultaten van het netwerk in Enschede-Glanerbrug, wil Liberein helpen bij de opstart van een lokaal netwerk in Enschede centrum, vanuit het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Potentiële netwerk deelnemers uit Enschede-Centrum zijn op 14 juni 2018 bijeengeroepen voor een oriëntatie bijeenkomst. Tijdens deze sessie is informatie verstrekt en opgeroepen tot deelname aan een lokaal netwerk dat zich richt op de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers, die thuis wonen. Betrokkenheid van ouderen en/of mantelzorgers is nog niet gerealiseerd, maar dit is één van de doelen van dit actieplan op deelname van de doelgroep aan het netwerk te realiseren. Netwerktrekkers van beide bovenstaande netwerken worden aan de basis bijgestaan door de netwerktrekkers van het inmiddels goed lopende netwerk Enschede-Glanerbrug.

In dit project brengen de netwerktrekkers brengen de huidige netwerken en organisaties/professionals op het gebied van welzijn, wijkverpleegkundige en medisch zorg in kaart en worden actief per mail of per telefoon uitgenodigd om deel te nemen aan het structurele netwerk. Vervolgens wordt geanalyseerd of er minstens één deelnemer is vanuit de verschillende sectoren (hulpmiddel daarbij is Wie is Wie in de Wijk, uitgave van Beter Oud) en er worden gesprekken gevoerd met professionals, die nog ontbreken aan het netwerk. Er wordt via de regionale afdeling van Alzheimer Nederland gezocht naar een of meerdere personen die namens de doelgroep mee kunnen doen in het netwerk. Met potentiële kandidaten wordt een gesprek gevoerd over deelname aan het netwerk. De kwaliteit van zorg en mate van samenwerking wordt gemeten, geanalyseerd en teruggekoppeld aan het netwerk via de netwerktrekkers/coördinatoren. Ook worden de netwerktrekkers gecoacht in hun rol als coördinator van het netwerk en in procesvaardigheden om  de kwaliteitsfeedback om te zetten naar een PDCA-cyclus.

In bijeenkomsten met alle netwerkdeelnemers wordt de visie, ambitie en doelen van het netwerk bepaald en de onderwerpen voor twee verbeterplannen waar het netwerk in het jaar 2019 – 2020 verder aan gaat werken. Uitwerking van de verbeterplannen vindt in werkgroepen plaats en de concepten worden in het netwerk vastgesteld en de uitvoering voorbereid.

Verslagen

Eindverslag

DementieNet is een innovatieproject in de eerstelijnszorg voor mensen met dementie. In dit project kunnen lokale netwerken van eerstelijns zorgprofessionals meedoen. Doelen van de lokale netwerken zijn het verbeteren van de zorg rond hun gezamenlijke cliënten/patiënten, het vergroten van de expertise over dementie én het verbinden van de diverse zorg- en welzijnsprofessionals die bij de zorg betrokken zijn.

Vanwege de aansprekende resultaten van het dementienetwerk in Enschede-Glanerbrug, heeft Liberein (instelling voor ouderenzorg in Enschede) initiatief genomen om een lokaal dementienetwerk in Enschede centrum op te starten.

Met het project 'Versterking van het DementieNetwerk in Enschede Centrum' zijn de positie, knelpunten en kansen van een te vormen DementieNetwerk binnen de wijk Enschede Centrum in kaart gebracht.

De netwerkdeelnemers van de betreffende wijk zijn in beeld gebracht. Met een nulmeting is op methodische wijze de huidige kwaliteit van zorg en samenwerking in de wijk in kaart gebracht. Op basis hiervan is een gezamenlijk verbeterplan opgesteld.

Ten behoeve van bestendiging van het netwerk zijn de netwerktrekkers gecoacht om zelf een netwerk te kunnen onderhouden en versterken.

Samenvatting van de aanvraag
Vanwege de aansprekende resultaten van het netwerk in Enschede-Glanerbrug, wil Liberein helpen bij de opstart van een lokaal netwerk in Enschede centrum, vanuit het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Potentiële netwerk deelnemers uit Enschede-Centrum zijn op 14 juni 2018 bijeen geroepen voor een oriëntatie bijeenkomst. Tijdens deze sessie is informatie verstrekt en opgeroepen tot deelname aan een lokaal netwerk dat zich richt op de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers, die thuis wonen. Betrokkenheid van ouderen en/of mantelzorgers is nog niet gerealiseerd, maar dit is een van de doelen van dit actieplan op deelname van de doelgroep aan het netwerk te realiseren. Netwerktrekkers van beide bovenstaande netwerken worden aan de basis bijgestaan door de netwerktrekkers van het inmiddels goed lopende netwerk Enschede-Glanerbrug. In dit project brengen de netwerktrekkers brengen de huidige netwerken en organisaties/ professionals op het gebied van welzijn, wijkverpleegkundige en medisch zorg in kaart en worden actief per mail of per telefoon uitgenodigd om deel te nemen aan het structurele netwerk. Vervolgens wordt geanalyseerd of er minstens één deelnemer is vanuit de verschillende sectoren (hulpmiddel daarbij is Wie is Wie in de Wijk, uitgave van Beter Oud) en er worden gesprekken gevoerd met professionals, die nog ontbreken aan het netwerk. Er wordt via de regionale afdeling van Alzheimer Nederland gezocht naar een of meerdere personen die namens de doelgroep mee kunnen doen in het netwerk. Met potentiële kandidaten wordt een gesprek gevoerd over deelname aan het netwerk. De kwaliteit van zorg en mate van samenwerking wordt gemeten, geanalyseerd en teruggekoppeld aan het netwerk via de netwerktrekkers/coördinatoren. Ook worden de netwerktrekkers gecoacht in hun rol als coördinator van het netwerk en in procesvaardigheden om de kwaliteitsfeedback om te zetten naar een PDCA cyclus. In bijeenkomsten met alle netwerkdeelnemers wordt de visie, ambitie en doelen van het netwerk bepaald en de onderwerpen voor twee verbeterplannen waar het netwerk in het jaar 2019 – 2020 verder aan gaat werken. Uitwerking van de verbeterplannen vindt in werkgroepen plaats en de concepten worden in het netwerk vastgesteld en de uitvoering voorbereid.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005025
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Koers
Verantwoordelijke organisatie:
Liberein