Versterking Innovatie in de JGZ: Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen

Projectomschrijving

Betere samenwerking voor hulp aan vluchtelingengezinnen

Wanneer nieuwkomersgezinnen in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij weinig sociale contacten. Meestal is er nog geen concrete hulpvraag. Toch kunnen ouders ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om vluchtelingengezinnen te ondersteunen. In dit project onderzochten we drie verschillende initiatieven van ouderondersteuning door zowel ouders als betrokken professionals te vragen naar hun tevredenheid en ervaringen.

Resultaten

Ouders zijn erg blij met de ondersteuning en kennen en gebruiken na afloop veel voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen. De ondersteuning moet wel kort na vestiging starten. JGZ-Professionals zijn tevreden over de ondersteuning omdat zij daar zelf niet voldoende tijd voor hebben.

Werkzame elementen van opvoedondersteuning aan vluchtingenengezinnen zijn: taal van het gezin spreken, vraaggericht werken, flexibel qua inhoud en beschikbaarheid, mogelijkheid om te verwijzen naar meer hulp.

Verslagen

Eindverslag

Wanneer nieuwkomersgezinnen in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij weinig sociale contacten. Meestal is er nog geen concrete hulpvraag; toch kunnen ouders ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om vluchtelingengezinnen te ondersteunen. In dit project onderzochten we drie verschillende initiatieven van ouderondersteuning door zowel ouders als betrokken professionals te vragen naar hun tevredenheid en ervaringen. Ouders zijn erg blij met de ondersteuning en kennen en gebruiken na afloop veel voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen. De ondersteuning moet wel kort na vestiging starten. JGZ-Professionals zijn tevreden over de ondersteuning omdat zij daar zelf niet voldoende tijd voor hebben. Werkzame elementen zijn: taal van het gezin spreken, vraaggericht werken, flexibel qua inhoud en beschikbaarheid, mogelijkheid om te verwijzen naar meer hulp.

Samenvatting van de aanvraag
Alle kinderen verdienen de kans om gezond en veilig op te groeien. De JGZ – met een bereik van bijna alle jeugdigen- levert hieraan een belangrijke bijdrage. In de praktijk lukt het de uitvoerders van de JGZ ook om de kinderen van statushouders in beeld te krijgen. Een deel van de innovatie in de JGZ op het thema vluchtelingenkinderen gaat over de vraag of de wijze van werken bij deze gezinnen verbeterd kan worden. Maar de JGZ kan het niet alleen. Voorliggende aanvraag richt zich daarom op de vraag wat er in de samenwerking tussen de JGZ en lokale structuren verbeterd kan worden om de gezinnen nog beter te ondersteunen. De situatie in het land van herkomst, de vlucht en het vestigen in een nieuw land zijn allemaal ingrijpende gebeurtenissen. Vluchtelingenkinderen hebben daarom ten opzichte van andere kinderen een verhoogde kans op het ontwikkelen van problematiek. Bij veel gezinnen lijkt er dan ook meer nodig dan de zorg die de JGZ kan bieden. Er is in veel gevallen echter nog geen sprake van een concrete hulpvraag of een acuut probleem. Voor vluchtelingenkinderen lijkt er zo een vacuüm te ontstaan tussen de signalerende functie van de JGZ en het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod. Ook omdat het aanbod aan opvoedondersteuning voor hen minder laagdrempelig is dan gewenst. In deze aanvraag onderzoeken we 3 innovatieve werkwijzen die vanuit of in samenwerking met de JGZ de zelfredzaamheid van vluchtelingengezinnen versterken door hen wegwijs te maken en hen aan te haken op hun sociale omgeving en bestaande voorzieningen. Het gaat om initiatieven in Amersfoort, Tilburg en Nijmegen. Wij versterken de innovatie in de JGZ door deze bestaande innovatieve werkwijzen in de samenwerking tussen JGZ en lokale (preventieve) pedagogische voorzieningen te onderzoeken en te verspreiden. Zo stimuleren we dat vluchtelingen optimaal en samenhangend worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
736300004
Looptijd:
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B. Looman
Verantwoordelijke organisatie:
Pharos