Mobiele menu

Versterking kennis en adviesfunctie van GGD Gelderland-Zuid voor betere implementatie van de GLI's

Er kunnen momenteel 4 GLI’s worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering aan mensen met overgewicht en obesitas. Deze bewezen effectieve interventies hebben de potentie om de druk op de zorg te verlagen, het zorggebruik te verminderen en gezondheidswinst van inwoners te realiseren. In Gelderland-Zuid worden in verschillende wijken en gemeenten al GLI’s aangeboden, maar komt de uitvoer niet goed van de grond: de instroom blijft nog achter en de GLI’s zijn nog niet goed ingebed in de keten, met een lage doorstroom naar (beweeg)activiteiten in de wijk. De GGD wil de implementatie stimuleren, monitoren en evalueren, op lokaal en regionaal niveau. Met dit project wordt de kennis- en adviesfunctie van de GGD versterkt. Hierdoor is de GGD beter in staat om gemeenten te helpen bij regionale samenwerking (bijvoorbeeld met zorgverzekeraar, zorgverleners en gemeenten) en bij lokale en regionale implementatie van interventies op het snijvlak van het medische en sociale domein.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G.A.J. Fransen
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Gelderland-Zuid