Mobiele menu

Versterking kennisfunctie GGD SA 2022 GGD Gooi en Vechtstreek rondom Welzijn op recept

Veel 'medische' klachten hebben niet een medische oorzaak. Vaak spelen sociaal maatschappelijke problemen een rol. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach. Welzijn op Recept is een vorm van integrale zorg waarbij de patiënt en zijn leven centraal staat. In Gooi en Vechtstreek wordt op veel plaatsen al gedacht en gewerkt vanuit de brede blik van positieve gezondheid. Welzijn op recept sluit hier naadloos bij aan. Door kennisdeling van de praktijk met landelijke kennisinstituten en vice versa wil de GGD de uitrol en implementatie van Welzijn op Recept in de regio versterken en verbinden met positieve gezondheid . Welzijn op recept verhoogt het welbevinden van patiënten en geeft mensen meer grip op hun gezondheid. De GGD participeert in het landelijke kennisnetwerk, doet onderzoek naar succesfactoren en knelpunten in de praktijk en geeft met kennis van de landelijke kennisinstituten advies en/of werkt mee aan lokale implementatie van Welzijn op recept.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.C. lameris
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Gooi en Vechtstreek