Mobiele menu

Versterking Kennisfunctie GGD West-Brabant aan de hand van Welzijn op Recept

West-Brabantse gemeenten, GGD, zorgverzekeraar CZ en zorgkantoor werken aan een regionale samenwerkingsagenda preventie en positieve gezondheid. Welzijn op Recept (WoR) is een kansrijke interventie en is getest in enkele pilot projecten met positieve resultaten voor cliënten en enthousiaste reacties onder huisartsen. Met dit project onderzoeken we wat nodig is om deze erkende interventie regionaal te implementeren en werken we toe naar een duurzame financieringsstructuur voor de implementatie van WoR in alle WB gemeenten. Daarnaast leren we onze regionale kennisfunctie en adviesrol m.b.t. preventieve interventies te versterken. We stimuleren kennisuitwisseling binnen de regio en landelijk. We leren hoe we erkende interventies het beste kunnen verspreiden en implementeren en aan te sluiten op de lokale context. De kennis en advies structuur uit het voorliggende project vormt een basis voor verspreiding en implementatie van andere erkende interventies door de GGD in de regio

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S Kuiper PhD
Verantwoordelijke organisatie:
GGD West-Brabant