Versterking lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Gemert

Projectomschrijving
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
/Users/janwagemakers/Documents/zorgcoöperatie /Samenvatting Gemert.docx december 2019Het netwerk kwetsbare ouderen Gemert (onderdeel van Gemeente Gemert-Bakel) richt zich op kwetsbare 65 plussers en hun naasten. In Gemert wonen 3100 ouderen van 65 jaar of ouder. Het netwerk is in 2018 gestart en bestaat uit twee huisartsen, twee POH’s, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde, een casemanager dementie, een ouderenconsulent, dorpsondersteuner, lid van het sociaal wijkteam, wijkcoach en een mantelzorgconsulent.. Met ondersteuning van DementieNet is een nul-meting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd, te weten: het laten deelnemen van ouderen en mantelzorger aan het MDO. Er zijn nog een aantal verbeterpunten waarmee het netwerk aan de slag wil, zoals: visie, vertegenwoordiging van de doelgroep en welzijn betrekken. In dit traject wil het netwerk aan de slag met het opzetten van een kwetsbaar ouderen vriendelijke gemeente en armoedebestrijding (adequate maaltijdvoorziening) bij kwetsbare ouderen. In twee netwerkbijeenkomsten en de bijbehorende werkgroepen wordt hier uitvoering aangegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerkcanvas van Kaats en Opheij, de SWOT analyse en de PDCA cyclus. Tevens wordt er een intentieverklaring getekend door de deelnemers van het netwerk om de samenwerking te bestendigen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005059
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.J.W.M. Wagemakers
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgcoöperatie Gemert