Versterking lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Nijmegen Lindenholt

Projectomschrijving

Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ongeveer 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal wijkteam.

Met ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren, die zijn verwerkt tot een spinnenweb en vergeleken met andere startende netwerken. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is dit spinnenweb besproken met het netwerk en op basis hiervan is ‘structureren van het MDO’ als eerste verbeterpunt geselecteerd. In het eerste jaar is dit uitgewerkt tot een verbeterplan en is er een gestructureerd MDO tot stand gekomen. Echter, de netwerktrekker constateert dat het netwerk nog versterking nodig heeft. Er zijn bijvoorbeeld nog geen visie of doelen opgesteld, de deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep is nog niet gerealiseerd en de deelname van netwerkdeelnemers met name van de wijkverpleging blijft achter.

In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij); zij wil in twee netwerkbijeenkomsten afspraken maken over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring tekenen. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘verbeteren Casemanagement bij kwetsbare ouderen’.

Verslagen

Eindverslag

Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ong. 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal wijkteam.

Samenvatting van de aanvraag
Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ong. 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal wijkteam. Met ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren, die zijn verwerkt tot een spinnenweb en vergeleken met andere startende netwerken. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is dit spinnenweb besproken met het netwerk en op basis hiervan is ‘ structureren van het MDO’ als eerste verbeterpunt geselecteerd. In het eerste jaar is dit uitgewerkt tot een verbeterplan en is er een gestructureerd MDO tot stand gekomen. Echter, de netwerktrekker constateert dat het netwerk nog versterking nodig heeft. Er zijn bijvoorbeeld nog geen visie of doelen opgesteld, de deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep is nog niet gerealiseerd en de deelname van netwerkdeelnemers met name van de wijkverpleging blijft achter. In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij); zij wil in twee netwerkbijeenkomsten afspraken maken over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring tekenen. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘verbeteren Casemanagement bij kwetsbare ouderen’.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005028
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Aalbers
Verantwoordelijke organisatie:
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt