Mobiele menu

Versterking Netwerk integrale ouderenzorg Drunen

Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Het netwerk kwetsbare ouderen Drunen bestrijkt de gemeente Drunen en omstreken en heeft ruim 3100 patiënten waarvan tenminste 560 met de leeftijd 65+. Het netwerk is in 2020 gestart en bestaat uit twee huisartsen, een POH, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een casemanager dementie.

Projectplannen

Met ondersteuning van het DementieNet Programma van het Radboud Alzheimer Centrum werd eerst een nulmeting uitgevoerd aan de hand van 12 kwaliteitsindicatoren. Hierna volgde een SWOT analyse waarvan de uitkomst met het netwerk werd besproken tijdens de eerste netwerkbijeenkomst. Op basis hiervan werden de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van het netwerkcanvas van Kaats en Opheij en de PDCA cyclus.

Verwachte resultaten

In twee netwerkbijeenkomsten en de bijbehorende werkgroepen werden verbeterplannen opgesteld voor de zorgkaart en het zorgplan. Tevens is er een intentieverklaring getekend door de deelnemers van het netwerk om de samenwerking te bestendigen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk voor integrale ouderenzorg Drunen is dit jaar van start gegaan en wil het netwerk beter structureren. Het netwerk bestaat nu uit huisartsen, POHs, wijkverpleging, fysio en ergo. Binnen dit project wordt er een gezamenlijke visie ontwikkeld, worden evt. nieuwe deelnemers uit het welzijnsdomein aangezocht. Op basis van 12 kwaliteitsindicatoren en de netwerksystematiek van DementieNet (www.dementienet.com) worden twee verbeterpunten in de ouderenzorg geprioriteerd. Het netwerk zal daar twee concrete en haalbare verbeterplannen voor opstellen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005095
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Pieterse
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartspraktijk Dillenburg