Mobiele menu

Versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz - MIND-programma 2022

Projectomschrijving

Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement. Lees hoe zij dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz Het MIND programma 2022 richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties) zoals in de AGGT en HLA GGZ aangegeven. De eerste pijler richt zich op de versterking van ervaringskennis bij cliënten en naasten d.m.v. co-creatie, kwaliteitsverbeteringen en innovaties (beleidsontwikkeling, opleidingen, bij- en nascholing en onderzoek). We verstevigen de ervaringskennisinfrastructuur, werven en verbinden ervaringsdeskundigen en we professionaliseren en bevorderen de inzet van ervaringskennis via leren en verbeteren. De tweede pijler richt zich op het (door)ontwikkelen van preventief aanbod van (digitale) patiënten-/naasteninformatie, het versterken en ondersteunen van de achterban, kwetsbare groepen en het bieden van anonieme laagdrempelige hulp. Dit draagt bij aan het voorkomen en verergeren van psychische problematiek en ondersteunt mensen die daardoor dreigen uit te vallen en hun naasten.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
ir. C. Goedhart
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.