Mobiele menu

Versterking van het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg.

Projectomschrijving

Het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) is een landelijk kennisnetwerk van zeven regionale consortia, die ieder een eigen regionaal kennisnetwerk vormen dat bestaat uit meerdere VSV’s/IGO’s. Het NRCG zet zich met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling in voor optimale kwaliteit van – en samenwerking binnen – de geboortezorg. Het NRCG is een constructieve landelijke gesprekspartner en werkt  faciliterend en efficiënt tussen de regionale VSV’s/IGO’s en de landelijke partijen/initiatieven.

Het doel van deze VIMP is het NRCG verstevigen en bijdragen aan structurele bestendiging, zodat het de landelijke slagkracht behoudt en een faciliterende rol in de geboortezorg kan blijven spelen. Subdoelen:

1) Profileren van het NRCG door de zichtbaarheid te vergroten; breed informeren wie we zijn en wat we doen voor de kwaliteit - en samenwerking- binnen de geboortezorg.
2) Bestaande relaties met stakeholders verstevigen, met de focus op diverse, met onze landelijke partners geprioriteerde thema’s.

Meer over het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) is een constructieve landelijke gesprekspartner in de geboortezorg, met veel (implementatie)kennis, relaties en werkgroepstructuren; het fungeert hiermee als faciliterende en efficiënte schakel tussen de regionale VSV’s/IGO’s en de landelijke partijen/initiatieven. Het NRCG is op volle sterkte aan het komen en werkt vol vertrouwen aan de structurele bestendiging. Ondersteuning middels deze VIMP zal het NRCG inzetten voor 1) het profileren van het netwerk door de zichtbaarheid te vergroten; breed informeren/verhelderen wie we zijn en wat we doen voor de kwaliteit - en samenwerking- binnen de geboortezorg. 2) het verstevigen van de bestaande relaties met stakeholders in het geboortezorgveld, met de focus op diverse, met onze landelijke partners geprioriteerde thema’s. Met bovengenoemde activiteiten is de kans op de structurele borging van het NRCG voor de komende jaren gemaximaliseerd. Zo is het NRCG in staat om samen met VWS en andere stakeholders te bepalen en verder uit te werken hoe het NRCG haar bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doelen van het versnellingsplan voor de geboortezorg.

Kenmerken

Projectnummer:
543001010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.T.L. van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc