Mobiele menu

Versterking van het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg.

Het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) is een landelijk kennisnetwerk van zeven regionale consortia, die ieder een eigen regionaal kennisnetwerk vormen dat bestaat uit meerdere VSV’s/IGO’s. Het NRCG zet zich met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling in voor optimale kwaliteit van – en samenwerking binnen – de geboortezorg. Het NRCG is een constructieve landelijke gesprekspartner en werkt  faciliterend en efficiënt tussen de regionale VSV’s/IGO’s en de landelijke partijen/initiatieven.

Het doel van deze VIMP is het NRCG verstevigen en bijdragen aan structurele bestendiging, zodat het de landelijke slagkracht behoudt en een faciliterende rol in de geboortezorg kan blijven spelen. Subdoelen:

1) Profileren van het NRCG door de zichtbaarheid te vergroten; breed informeren wie we zijn en wat we doen voor de kwaliteit - en samenwerking- binnen de geboortezorg.
2) Bestaande relaties met stakeholders verstevigen, met de focus op diverse, met onze landelijke partners geprioriteerde thema’s.

Meer over het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg

Kenmerken

Projectnummer:
543001010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.T.L. van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc