Mobiele menu

Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen

Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente ‘Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen’, heeft van 2010 tot 2016 gewerkt aan het ontwikkelen van een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur, waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar werden gebracht. De samenwerking tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), eerstelijnspartners en Twentse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) speelde daarbij een belangrijke rol. De werkplaats heeft onderzoek ingezet om concrete vragen uit de 14 betrokken gemeenten te beantwoorden, om vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en te implementeren.

Resultaten

Naast 2 promotietrajecten, op de thema’s postpartum depressie en preventie van kindermishandeling, is ook een aantal ‘klein-en-fijn projecten’ uitgevoerd; projecten die acute praktijk- of beleidsvragen uitwerken met behulp van kortdurend onderzoek. De resultaten hiervan kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Zo wordt dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk nu eerder ingezet. Ook andere projecten hebben veranderingen in de praktijk opgeleverd. Naar aanleiding van een onderzoek naar de wijze waarop de jeugdgezondheidszorg schoolgaande adolescenten kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, zijn verschillende scholen contactmomenten gaan organiseren. Een onderzoek naar de manier waarop de jeugdgezondheidszorg extra zorg aan migrantenkinderen kan bieden, is aanleiding geweest om deze zorg daadwerkelijk beter te organiseren en heeft ook inhoudelijke input voor de toolkit ‘Diversiteitsgevoelig werken en opleiden’ opgeleverd. Verder is het contact tussen jeugdartsen en kinderartsen rond de zorg voor kinderen met astma verbeterd op basis van een project van de AWJTwente.

Vervolg

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente zet haar activiteiten voort in de AWJTwente: versterking van zorg voor kinderen in armoede (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. 

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine Met elkaar verbonden zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Producten

Titel: Effects and costs of a computerised decision support system in preventive child health care.
Auteur: A. Konijnendijk
Titel: Presentatie onderzoek tijdens europees congres over kindermishandeling
Auteur: A. Konijendijk
Titel: Samenwerking rond postpartum depressie
Auteur: A. van der Zee - van den Berg
Link: http://bit.ly/2pk5lGu
Titel: Workshop: de weg van screening naar interventie
Auteur: L. Alberts A. van der Zee-van den Berg
Link: http://bit.ly/2oYF7GH
Titel: Factors facilitating and impeding Dutch child Healthcare professionals' use of the guideline secondary prevention child abuse
Auteur: A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp A. Need R. Haasnoot
Link: http://bit.ly/2oYrtmT
Titel: Presentatie onderzoek tijdens European child health meeting in Dublin, mei 2013
Auteur: A. Konijnendijk
Titel: Workshop meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Auteur: A. Konijnendijk
Link: http://bit.ly/2qmwqaz
Titel: Factors facilitating and impeding Dutch child health care professifonals' adherence to child abuse prevention guide lines. A mixed methods approach
Auteur: A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp A. Need R. Haasnoot M. Fleuren
Link: http://bit.ly/2oYHjxO
Titel: Screening op PPD in de JGZ: Onderzoek in voorbereidende fase
Auteur: Afstemming met het werkveld
Link: http://bit.ly/2qmdlVW
Titel: Klein-en-Fijn project: niet verschenen kinderen
Auteur: S. Drossaert G. Veurink F. Sieverink H. Peters M. Cerneus
Link: http://bit.ly/2puUJTu
Titel: Secundaire preventie van kindermishandeling
Auteur: A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp R. Haasnoot A. Need
Link: http://bit.ly/2oYqLWS
Titel: Barriers and facilitators to youth health care professionals’ adherence with a guideline on secondary prevention of child abuse.
Auteur: A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp A. Need R. Haasnoot
Link: http://bit.ly/2puOBuv
Titel: Een digitaal hulpmiddel bij het werken volgens richtlijnen kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg: effecten, kosten en waardering.
Auteur: A. Konijendijk
Titel: Ondersteuning van de JGZ-richtlijn kindermishandeling in het digitaal dossier
Auteur: A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp R. Haasnoot A. Need
Link: http://bit.ly/2oVKNAr
Titel: Kindermishandeling en huiselijk geweld
Auteur: R. Haasnoot R. Rijlaarsdam A. Konijnendijk S. Haafkes F. Marinus
Link: https://prezi.com/juys2ejitbv6/preventie-leuven/
Titel: A qualitative exploration of factors that facilitate and impede adherence to child abuse prevention guidelines in Dutch preventive child health care
Auteur: Konijnendijk, Annemieke A.J., Boere-Boonekamp, Magda M., Haasnoot-Smallegange, Riet M.E., Need, Ariana
Magazine: Journal of Evaluation in Clinical Practice
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.12155/full
Titel: What factors increase Dutch child health care professionals’ adherence to a national guideline on preventing child abuse and neglect?
Auteur: Konijnendijk, Annemieke A.J., Boere-Boonekamp, Magda M., Fleuren, Margot A.H., Haasnoot, Maria E., Need, Ariana
Magazine: Child Abuse & Neglect
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014521341500410X
Titel: Klein-en-Fijn project: Groeicurve en borstvoeding
Auteur: E. A. K. M. de Gauw M. J. H. Plentinger-Hagemeier H. M. Peters M. E. R. Haasnoot-Smallegange
Magazine: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Titel: Klein-en-Fijn project: Motivaties van maatschappelijk werkers voor het wel of niet verwijzen naar de Begeleide OmgangsRegeling van Humanitas
Auteur: E.M. Oosterkamp-Szwajcer M.T. Cerneus-Hoffman M. Elferink I. Harmsen M. Kamp M.M.M. Krijnsen
Magazine: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: http://bit.ly/2pLPfXh
Titel: Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
Auteur: A. Konijnendijk M. Timmer
Link: http://bit.ly/2oYokn5
Titel: Klein-en-Fijn project: Begeleide Omgangsregeling Humanitas (BOR)
Auteur: Oosterkamp-Szwajcer, E.M. Elferink, M. Harmsen, I. Kamp, M.R.
Link: http://bit.ly/2nFyo3T
Titel: Klein-en-Fijn project: Zorg voor migrantenkinderen in de JGZ
Auteur: Oosterkamp, E.M. Jansen, M. Holsbrink-Engels, G.A.
Link: http://bit.ly/2oY5M6R
Titel: Klein-en-Fijn project: Adolescenten (deel 1)
Auteur: Karen de Vries
Link: http://bit.ly/2omjn8r
Titel: Klein-en-Fijn project: Adolescenten (deel 2)
Auteur: Wieteke Stooker
Link: http://bit.ly/2ppdkiE
Titel: Klein-en-Fijn project: De rol van buddy's bij adolescenten met chronische longaandoeningen
Auteur: J. van der Helden L. Natter L. Metske E. Oosterkamp-Szwajcer M. Rouwette G. Holsbrink-Engels
Link: http://bit.ly/2oYk2wi
Titel: Persoonsgericht en taakgerichte communicatieve competenties van professionals op het consultatiebureau
Auteur: M. Wierenga M. van Londen M. de Winter M. Boere-Boonekamp A. Konijnendijk
Link: http://bit.ly/2pxICqT
Titel: Studying the facilitating and impeding factors regarding the use of the meldcode among maternity nurses
Auteur: D. Loch M. Pieterse A. Konijnendijk
Link: http://bit.ly/2qsX68P
Titel: Klein-en-Fijn project: Cultuuromslag alcoholgebruik jongeren: gemeente Tubbergen en Dinkelland
Auteur: E.M. Oosterkamp-Szwajcer R. Bijker C. Krabbenbos
Link: http://bit.ly/2pkhs6t
Titel: Postpartum depressie: het huisbezoek en de screening door jeugdverpleegkundigen
Auteur: A. van der Zee - van den Berg
Link: http://bit.ly/2oMGH2u
Titel: Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van een screeningslijst voor postpartum depressie in de JGZ 0-4 in Twente
Auteur: C. Olde Reuver of Briel M. Boere-Boonekamp K. Douw R. Haasnoot
Link: http://bit.ly/2oMCewV
Titel: Klein-en-Fijn Project: Competentieprofielen CJG-medewerkers: een self-assesmentinstrument
Auteur: Jack de Swart Karin Keur Nicole ter Huurne Daphne Pleiter
Link: http://bit.ly/2o5pq2S
Titel: Klein-en-Fijn project: alcohol en drugsgebruik Rijssen-Holten
Auteur: E.M. Oosterkamp-Swajcer K. Lansink M. Piekartz F. Pril S. Veelers
Link: http://bit.ly/2pzD7sm
Titel: Klein-en-Fijn project: Ouders met psychiatrische problemen en het bespreken van hun rol als opvoeder met hulpverleners
Auteur: Oosterkamp-Szwajcer, E.M. Blokzijl-Voshol, M. Gabay, D. Sögüt, P.
Link: http://bit.ly/2p1aF20
Titel: Klein-en-Fijn project: Tevredenheid dienstverlening Loes-loket
Auteur: Marije Minkjan Mieke Hartlief Helma Hendriks
Link: http://bit.ly/2nYcVpD
Titel: De aandachtsfunctionaris kindermishandeling: een analyse
Auteur: M. Bakker R. Oudbier M. Boere-Boonekamp A. Konijnendijk
Link: http://bit.ly/2pM3JGG
Titel: Klein-en-Fijn project: rapport competentieprofielen CJG medewerkers/Loes medewerkers
Auteur: J. de Swart K. Keur N. ter Huurne D. Pleiter
Link: http://bit.ly/2pkbiDi
Titel: Brochure Kwetsbare kinderen AWJTwente
Auteur: ZonMw, M. Senten Academische Werkplaats Jeugd in Twente
Link: http://www.awjtwente.nl/images/Kwetsbare_kinderen_AWJTwente.pdf
Titel: Klein-en-Fijn project: Jeugdgezondheidszorg aan migrantenkinderen in Twente
Auteur: E. Oosterkamp-Szwajcer M. Jansen G. Holsbrink-Engels
Link: http://bit.ly/2oY5M6R
Titel: Klein-en-Fijn project: Sociaal medische indicatie (SMI)
Auteur: Lian Vree Egberts Susan Damhuis
Link: http://bit.ly/2onHViV
Titel: Supporting adherence to the guideline of secundary prevention of child abuse
Auteur: R. Joosse S. Kelders A. Konijnendijk
Link: http://bit.ly/2qmop5l
Titel: Klein-en-fijn project: Samenwerking in de zorgketen bij kinderen met astma
Auteur: Overkamp, I.
Link: http://bit.ly/2nZql15
Titel: Determinanten voor het gebruik van de KNMG-meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Auteur: D. Blomer M. Pieterse A. Konijnendijk
Link: http://bit.ly/2oMONba
Titel: website Acadmische Werkplaats Jeugd in Twente
Auteur: M. Cerneus J. Waleczek
Link: http://www.awjtwente.nl

Verslagen


Eindverslag

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) werken GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion, UMCG en de 14 Twentse gemeenten samen aan betere zorg voor kwetsbare kinderen.
Het hoofddoel van de werkplaats is een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht. De AWJT wil kansen bieden voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor jeugd effectiever te maken.
Al sinds 2010 richt de AWJT zich op kwetsbare kinderen. De komende jaren blijven de partners samenwerken toegespitst op de gezondheid en welzijn van kinderen die in armoede leven.

Samenvatting van de aanvraag

De academische werkplaats Jeugd in Twente ‘versterking van zorg voor kwetsbare kinderen’ heeft de volgende doelstellingen: Op basis van wetenschappelijke onderbouwing verbeteren van de keten tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en samenwerkende organisaties binnen de Twentse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). •Op basis van wetenschappelijke onderbouwing inzetten van effectieve interventies, zodat kinderen in risicosituaties beter bereikt worden. Binnen de academische werkplaats is aandacht voor samenwerking tussen de JGZ, eerstelijnpartners en samenwerkingspartners van de Twentse CJG’s. Praktijk en beleid enerzijds en wetenschap en onderwijs anderzijds worden in de academische werkplaats dichter bij elkaar gebracht. Dit wordt bewerkstelligd door een kennisinfrastructuur in Twente op te zetten die de volgende resultaten moet opleveren: •Een kwaliteitsslag in de onderbouwing en uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) door promotietrajecten op de thema's postpartum depressie en kindermishandeling in te zetten. Via het promotietraject ‘postpartum depressie (PPD)’ wordt de implementatie van een methode voor vroegsignalering van depressie en toeleiding naar opvoedingsondersteuning onderzocht. Hierbij zal specifiek aandacht worden geschonken aan kinderen met een lage sociaal economische status (SES) en niet-westerse etniciteit. In het promotietraject ‘kindermishandeling” wordt de plaats van het CJG in de keten onderzocht, met specifieke aandacht voor samenwerking binnen het formele en informele netwerk. Versterking van de uitvoering van de richtlijnen richt zich op vaardigheden van de professionals, ontwikkelen van instrumenten en het bereik van ouders van diverse SES en afkomst. Binnen beide promotietrajecten wordt onderzoek gebruikt voor het opstellen van beleid en vice versa. Scholing van onderzoekers die deels ook in de praktijk werkzaam zijn beïnvloedt onderzoek en werkveld. Daarnaast vinden er proces- en effectevaluaties plaats van methodieken uit de praktijk. •Wetenschappelijk onderbouwde keuzes rondom urgente problematiek die door gemeenten en het werkveld wordt ervaren door zogeheten 'Klein-en-Fijn' projecten. Hierbij wordt binnen drie maanden een gefundeerd antwoord gegeven op urgente problematiek. •Empirische onderbouwing van benodigde kerncompetenties voor professionals die werkzaam zijn binnen de CJG’s: Samen met gemeenten, JGZ-professionals en verschillende kennisinstituten wordt onderzocht welke kerncompetenties passen bij de JGZ-professionals. In samenwerking met het pedagogisch servicecentrum (PSC) wordt onderzocht of de beschreven kerncompetenties beantwoorden aan de eisen van de praktijk. •Een kwaliteitsslag in de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek bij studenten die bij de JGZ GGD Regio Twente de opleiding tot jeugdarts doen, coschappen lopen, afstuderen of bij overige professionals die binnen het CJG werken. Dit gebeurt onder ander door een keuzeblok onderzoek en methodologie te ontwikkelen en aan te bieden. •Kennisverspreiding en –uitwisseling van bovengenoemde resultaten binnen Twente en naar andere regio’s van het land. Onder andere door jaarlijks een symposium te organiseren voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, praktijkprofessionals in de (Twentse) CJG’s en eerstelijnsprofessionals, studenten, co-assistenten en aios en verschillende kennisinstituten elders.

Kenmerken

Projectnummer:
159010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Cerneus
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Twente