Mobiele menu

Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor mensen met dementie

Projectomschrijving

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt. Uit een eerdere behoefteanalyse komt naar voren dat in de Achterhoek niet altijd passend aanbod voor daginvulling voorhanden is. Met dit project willen samenwerkende Achterhoekse gemeenten hier verandering in brengen. Samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen en partners uit zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en bewegen. We maken een plan van aanpak voor het opzetten en verbeteren van twee concrete, toegankelijke voorzieningen: (1) Laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplekken in de buurt, waar bezoekers zelf mogen bepalen wat ze willen doen. Actief bezig zijn staat er voorop, met kunst, cultuur en bewegen. (2) Zorgen dat mensen met (beginnende) dementie passend (vrijwilligers)werk kunnen doen. We noemen dat DOEmentie. We gaan direct lokaal aan de slag en we leren van ervaringen. We zorgen dat we kennis uitwisselen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt. Uit een eerdere behoefteanalyse komt naar voren dat in de Achterhoek niet altijd passend aanbod voor daginvulling voorhanden is. Met dit project willen samenwerkende Achterhoekse gemeenten hier verandering in brengen. Samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen en partners uit zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en bewegen. We maken een plan van aanpak voor het opzetten en verbeteren van twee concrete, toegankelijke voorzieningen: 1. Laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplekken in de buurt, waar bezoekers zelf mogen bepalen wat ze willen doen. Actief bezig zijn staat er voorop, met kunst, cultuur en bewegen. 2. Zorgen dat mensen met (beginnende) dementie passend (vrijwilligers)werk kunnen doen. We noemen dat DOEmentie. We gaan direct lokaal aan de slag en we leren van ervaringen. We zorgen dat we kennis uitwisselen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
B.M.J. Klompjan
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Berkelland