Mobiele menu

Vervolgonderzoek Laat je horen: een participatief onderzoek naar ongewenste seksuele ervaringen en gedragingen

Projectomschrijving

Bij het onderzoek ‘laat je horen’ worden zowel de determinanten als het seksueel ongewenste gedrag op hetzelfde moment en over dezelfde tijdsperiode gemeten. Hierdoor geven de onderzoeksresultaten samenhang tussen verschillende concepten weer, maar oorzaak-en-gevolg relaties zijn niet aan te tonen. De vervolgstudie geeft meer zicht op wat aan het plegen of meemaken van seksueel ongewenst gedrag vooraf gaat. Daardoor wordt duidelijk waar interventies zicht op moeten richten om dit in de toekomst te voorkomen. Ook wordt gekeken naar revictimizatie en recidivisme. Wat maakt dat de een wel en de ander niet opnieuw slachtoffer wordt? En hoe komt het dat de een wel en de ander niet opnieuw iemands grenzen overschrijdt?
Wat opvalt, is dat juist in vaste relaties grensoverschrijdende gedragingen voorkomen. Daarnaast valt op dat jongeren die zelf geen grenzen aan kunnen geven, een risicogroep vormen voor het uitoefenen van dwang. Dit onderschrijft het belang van weerbaarheidstrainingen voor jongeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
4600095003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.B.F. de Wit
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht