Mobiele menu

Verward gedrag herkennen, stigma’s reduceren en kennis verhogen van psychische aandoeningen op Curacao

Het denken over psychische klachten en aandoeningen op Curaçao is beladen met stigma’s en misvattingen. Wij willen deze situatie bij een brede doelgroep verbeteren door allereerst openheid ten aanzien van het onderwerp te vergroten. Hiervoor is destigmatisering een belangrijke randvoorwaarde.  

Dankzij startsubsidie van ZonMw is vorig jaar door ons de cursus Mental Health First Aid op Curaçao geïntroduceerd. Dit heeft geresulteerd in een verbinding van ggz-spelers. In dit nieuwe project geven we op wijkniveau een gerichte impuls aan destigmatisering ten aanzien van de geestelijke gezondheid. Hierbij maken we gebruik van tools en modules die in de afgelopen jaren in Nederland bewezen effectief zijn geweest om stigma te doorbreken en meer openheid te krijgen over het onderwerp. Waar nodig zullen we een Caribische tint geven aan de tools of modules. Onze aanpak bestaat daarnaast uit een voorlichtingscampagne en het organiseren van laagdrempelige informatiebijeenkomsten in verschillende buurten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638017003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ZM. Barriento Martinez MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Expertisecentrum Preventie