Mobiele menu

VictoryaHome - a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

VictoryaHome: vergroot gemoedsrust bij naasten

Mantelzorg wordt steeds belangrijker en veel mensen willen graag een steentje bijdragen aan de zorg voor hun naasten. Ze weten echter niet altijd goed hoe ze goed kunnen helpen, en vaak zijn ze ongerust. Een oplossing met een beeldverbinding maakt menselijk contact op afstand mogelijk. Tussen familieleden, maar ook met zorgverleners.

Hoe het werkt

VictoryaHome houdt de gezondheid en veiligheid in de gaten, stimuleert sociaal contact en biedt alle betrokkenen gemoedsrust. Dat gebeurt bijvoorbeeld met sensoren en een automatische pillendoos. De gemoedsrust-app geeft naasten een overzicht van de actuele toestand van de oudere, bijvoorbeeld door gemiste medicatie te tonen of te waarschuwen bij een val. De communicatie verloopt via de Giraff, een mobiele zorgrobot met beeldscherm in het huis van de oudere. Vanachter de computer kan de mantelzorger bij de oudere rondrijden, beeldbellen en bijvoorbeeld samen ontbijten.

Wat het oplevert

VictoryaHome bevordert zelfstandigheid, eigen regie en het samen vinden van passende oplossingen. De mobiele zorgrobot maakt het mogelijk om virtueel ‘op bezoek’ te gaan. Zo kunnen mantelzorgers op afstand een praatje maken of problemen helpen oplossen. Dat maakt het voor de oudere makkelijker zelf dagelijkse handelingen te blijven verrichten. De monitoringsfunctie helpt bij het realiseren van een nauwere samenwerking tussen mantelzorg en professionele zorg. Met het oog hierop wordt met thuiszorgorganisaties gewerkt aan het integreren van VictoryaHome in de bestaande zorg.

Voor wie

Voor ouderen met milde cognitieve beperkingen of meerdere aandoeningen, die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. En voor hun naasten, mantelzorgers en professionele zorgverleners.

Producten

Titel: Acceptance of robots in healthcare. Publication in a Dutch university magazine, for students, employees and alumni.
Auteur: Herjan v.d. Heuvel
Titel: mHealth for Aged Care - the European Perspective. In: Conference proceedings ASSRI'13.
Auteur: J. Artur Serrano
Titel: VictoryaHome: zolang mogelijk de regie houden over je eigen leven. In: Praktijk
Auteur: S. Janssen
Titel: Envida neemt deel aan VictoryaHome-project
Auteur: S. Janssen
Titel: The value proposition of the VictoryaHome project
Auteur: Gunn-Hilde Rotvold, Stephen Von Rump, J. Artur Serrano
Titel: One Year of VictoryaHome
Auteur: J. Artur Serrano, Herjan van den Heuvel, Patrik Bjorkman, Stephen von Rump, Ilse Bierhoff
Titel: Be well – VictoryaHome – create possibilities. Horizon 2020 publication, VictoryaHome as an example project. Quarterly journal for the new framework programme Horizon 2020
Auteur: Ilse Bierhoff
Titel: VHS – the VictoryaHome&SAGIO method for successful market orientation starting at the kick-off meeting. In Proceedings of the 5th AAL Forum Norrköping, Sweden, 24 – 26 September 2013
Auteur: J. Artur Serrano, David A. Jones, Stephen V. Rump, Ilse Bierhoff, Gunn-Hilde Rotvold
Titel: Ny velferdsteknologi
Auteur: Ernst Olsen
Link: http://www.hardanger-folkeblad.no/ny-velferdsteknologi/s/5-22-13096
Titel: VictoryaHome in Odda, Norway
Auteur: Centre for New Media at the Høgeskolen i Bergen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=03m6d1jRfQc
Titel: 40 seniors will test care robot for one year
Auteur: Herjan v.d. Heuvel
Link: https://www.digitalezorggids.nl/
Titel: VictoryaHome (with PT subtitles)
Auteur: VictoryaHome
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fzS79z7JbGQ
Titel: VictoryaHome - nya former av stöd för trygghet i hemmet
Auteur: Kjell Monéus
Link: http://www.eskilstuna.se
Titel: Project demo (6:47) in English
Auteur: VictoryaHome
Link: https://youtu.be/o2VhThCzFwg
Titel: Envida experimenteert met telepresence robot
Auteur: Wim van Grinsven
Link: http://cases.zorgaanzet.org
Titel: Project demo (6:47) in Dutch
Auteur: VictoryaHome
Link: https://youtu.be/OIXkWZ5Tqy4
Titel: Is this the future of elderly care? Newspaper/on-line article
Auteur: Aina Beate Indreiten, Marianne Aakermann
Link: https://www.nrk.no/vestfold/er-dette-fremtidens-eldreomsorg_-1.11897926
Titel: Yearlong 40 robots in people’s homes. On-line publication at FMT Gezondheidszorg
Auteur: Herjan v.d. Heuvel
Link: http://www.fmtgezondheidszorg.nl/
Titel: Leven zoals jij dat wilt met VictoryaHome
Auteur: Ilse Bierhoff
Magazine: Smart Homes Magazine
Titel: Care in the clouds
Auteur: J. Artur Serrano
Magazine: International Innovation
Titel: Even Binnenpiepen
Auteur: Interview met S. Janssen
Magazine: ZorgVisie
Titel: Docu over VictoryaHome op Discovery Channel
Link: http://www.firestarters.nl
Titel: Developing a framework for improving older adults' technology acceptance within a case example of elderly support: using theory and human centered design for designing the introduction of the VictoryaHome system. Master Thesis
Auteur: Sophie Spitters
Link: http://essay.utwente.nl/67079/
Titel: Care Robots, scare or opportunity?
Auteur: J. Artur Serrano
Titel: Demonstratievideo VictoryaHome
Link: http://www.victoryahome.eu
Titel: AAL Award 2015

Verslagen


Eindverslag

Het doel van VictoryaHome is het verbeteren van het welzijn van mensen, hun zelfstandigheid, gezondheid en veiligheid – niet alleen voor senioren, maar ook voor hun familie, vrienden en professionele verzorgers.

VictoryaHome heeft twee functies: je gezondheid en veiligheid in de gaten houden en sociaal contact bevorderen. Deze diensten zijn niet afhankelijk van automatische functies maar gebruiken juist de kracht van familie en vrienden en zorgen voor direct menselijk contact indien nodig. Daarvoor gebruikt het slimme dingen zoals een bewegingssensor, valdetector en een automatische pillendoos, een Gemoedsrust-app voor familie en vrienden, een online dashboard voor zorgcentrales en een mobiele zorgrobot in het huis van de senior genaamd Giraff.

De gemoedsrust-app geeft familie, vrienden en mantelzorgers een overzicht van het welzijn van de senior, bijvoorbeeld door het tonen van gemiste medicatie of verzoekjes voor een bezoek, of door te waarschuwen bij een val. Als reactie kunnen familie en vrienden de Giraff gebruiken om virtueel op bezoek te gaan. In geval van nood kunnen ook professionele verzorgers betrokken worden door middel van het dashboard en de Giraff voor directe aanwezigheid.

Tot nu toe zijn er drie ontwerpfases met gebruikers afgerond. In de eerste fase hebben wij 16 groepsdiscussies georganiseerd. Hieraan hebben in totaal 70 senioren en familieleden meegedaan. De tweede fase bestond uit evaluaties van de eerste ontwerpen door experts en 25 individuele sessies met senioren, familie en thuiszorgmedewerkers. In deze sessies hebben de gebruikers al kunnen spelen met de eerste ontwerpen van het systeem en de diensten. In de derde fase in 2014 vonden de eerste echt tests van het volledige VictoryaHome-systeem en haar diensten bij mensen thuis plaats. Circa 10 families hebben VictoryaHome enkele weken thuis uitgeprobeerd.

In 2015 vinden er langdurige tests plaats in 6 regio’s in Noorwegen, Zweden, Nederland en Portugal. Hierin maken circa 40 senioren, hun families en eventuele thuiszorg 8 maanden tot een jaar gebruik van de VictoryaHome-diensten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320500006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. I.W.H.H. Bierhoff
Verantwoordelijke organisatie:
Smart Homes

Slimme ICT-oplossingen voor ouderen

Lees meer over dit project in de brochure 'De Kweekvijver van AAL: samen ICT-oplossingen voor ouderen ontwikkelen en vermarkten' (pagina 44-45).