Mobiele menu

Videobellen in de huisartspraktijk

Projectomschrijving

Het doel van dit project is het inzetten van videobellen in de huisartsenpraktijk om de patiënten beter te kunnen bereiken.

Momenteel is het door de Covid-19 pandemie niet wenselijk om veel patiënten naar de huisartspraktijk te laten komen voor een fysieke afspraak. Door gebruik te maken van beeldschermzorg kunnen patiënten toch contact hebben met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Tijdens de Covid-19 pandemie, maar ook daarna, kan beeldschermzorg de toegankelijkheid van de praktijk en efficiëntie van de communicatie tussen arts en patiënt verbeteren.

Met de hulp van een implementatiecoach zal de juiste technologie worden geselecteerd en wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. De coach zal begeleiding geven bij de training van zorgverleners over het gebruik van de technologie. Daarnaast zullen patiënten en zorgverleners worden gevraagd om feedback te geven op het gebruik van videobellen.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was het inzetten van videobellen in de huisartsenpraktijk om de patiënten
beter te kunnen bereiken.
Door de Covid-19 pandemie is het niet wenselijk om veel patiënten naar de huisartspraktijk te laten
komen voor een fysieke afspraak. Door gebruik te maken van beeldschermzorg kunnen patiënten
toch contact hebben met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
Met de hulp van een implementatiecoach hebben wij de juiste hard- en software gekozen voor
onze praktijk. Voor de implementatie werd een onder zijn begeleiding een plan van aanpak
opgesteld. Er werden handleidingen geschreven voor het gebruik van de videobelapplicatie voor
zowel patiënten als zorgverlener. Na de implementatie van het videobellen werd er direct feedback
gevraagd aan de gebruikers. Hierdoor werden problemen worden opgespoord en opgelost.
In een periode van 10 weken hebben 118 videobelconsulten plaatsgevonden. Het videobellen is
een onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk.

Samenvatting van de aanvraag

Huisartsenpraktijk Oude Turfmarkt is een grote innovatieve huisartsenpraktijk midden in het centrum van Amsterdam. In 1938 werd deze praktijk opgezet voor studenten en groeide later uit tot een praktijk met een diverse populatie, waarin studenten nog steeds een belangrijke rol spelen. De praktijk wil op zeer korte termijn beeldschermzorg inzetten om haar patiënten beter te kunnen bereiken. Momenteel is door de Covid-19 pandemie het aantal fysieke ontmoetingen drastisch afgenomen om de kans op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken. Dit brengt met zich mee dat een deel van de huisartsenzorg stil is komen te liggen. Door middel van beeldschermzorg kan groot deel van deze zorg weer gecontinueerd worden. De oplossing zou worden ingezet door zorgverleners (arts, praktijkondersteuners somatiek en GGZ en assistenten) om patiënten op afstand van consultatie en advies te voorzien. Gedurende de Covid-19 pandemie, maar zeker ook daarna kan beeldschermzorg de toegankelijkheid van de praktijk en efficiëntie van de communicatie tussen arts en patiënt verbeteren. Juist in ons verzorgingsgebied is de verwachting gerechtvaardigd dat introductie snel en succesvol mogelijk is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002507
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F. Clarijs Arts
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam