Mobiele menu

VIMP ALPHA-NL

De ALPHA-NL is een vroegsignaleringsinstrument dat verloskundigen helpt bij het signaleren van mogelijk ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen.

De ALPHA-NL bestaat uit een korte vragenlijst die vroeg in de zwangerschap door de
zwangere zelf wordt ingevuld, voorafgaand aan de tweede of derde prenatale controle. Het is een tool om het gesprek over de thuissituatie en opgroei-omstandigheden op gang te brengen en om samen te beslissen of er extra ondersteuning in de zwangerschap nodig is, ter voorbereiding op het ouderschap. Denk bijvoorbeeld aan: prenatale huisbezoeken van de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ), Stevig Ouderschap, sociale wijkteam.

Tot nu toe was de ALPHA-NL alleen beschikbaar voor verloskundigen via een face-to-face of online training omdat het gesprek met de client net zo belangrijk is als het instrument zelf. Onder andere vanwege het programma Kansrijke Start en de aanstaande wetswijziging betreffende PHB-JGZ, is het belangrijk dat de ALPHA-NL nu laagdrempeliger beschikbaar komt.

In deze VIMP zal daarom, samen met verloskundigen een e-learning ontwikkeld worden waarmee meer verloskundigen bereikt kunnen worden. Dit zal de implementatie van de ALPHA-NL en naar verwachting het signaleren van ongunstige opgroei-omstandigheden en aanbieden van hulp, bevorderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07290202110015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. R.M. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
TNO