Mobiele menu

VIMP Amfors Groeidagen

Projectomschrijving

Met het ontwikkelen en introduceren van de methodiek Evidence-based Coachen op de Werkplek binnen Amfors is de benadering van ontwikkeling van medewerkers en de organisatie(cultuur) als geheel veranderd. Beiden worden steeds meer gezien als een continu proces dat blijvend gevoed moet worden. In het begeleiden van medewerkers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt wordt nu beroep gedaan op verschillende elementen uit de sociale psychologie en de techniek Motiverende Gespreksvoering.

Amfors bouwt verder op dit gedachtegoed en ontwikkelt en implementeert een ontwikkelcyclus startende met twee pilot “Groeidagen” voor haar gehele leidinggevend kader. Persoonlijke en professionele ontwikkeling van leidinggevenden wordt een dynamischer proces waarbij leidinggevenden meebeslissen over de inhoud. Binnen deze vorm ligt de focus primair op het samen leren en samen vormgeven van dat leerproces. Zo beoogt Amfors om autonomie, gevoel van competentie en verbinding te voeden bij leidinggevenden.

Meer lezen over het afgeronde project 'Evidence-based Coachen op de Werkplek'?

Bekijk de projectpagina

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met het introduceren van de methodiek Coachen op de Werkplek heeft binnen Amfors een verandering plaatsgevonden in de benadering van ontwikkeling van medewerkers (naar passend werk) en de organisatie (als lerende organisatie). Ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden en van de organisatie(cultuur) als geheel wordt steeds meer gezien als een continu proces dat blijvend gevoed moet worden. Hoewel Amfors op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling primair gericht is op het faciliteren van Sw-medewerkers (cliënten) zijn de mogelijkheden voor leidinggevenden op dit gebied minder toereikend. Naast het project Coachen op de Werkplek leeft daarom de ambitie binnen Amfors om op een structurele basis diversere ontwikkelmogelijkheden te bieden voor leidinggevenden, genaamd: ‘Groeidagen’. Met dit VIMP project en het te ontwikkelen concept Groeidagen beoogt Amfors om de verdere ontwikkeling en professionalisering van haar dienstverlening meer invulling te geven. Hiermee wil Amfors doorgroeien als lerende organisatie. Vooral ook met het bij Amfors krimpende personeelsbestand zijn alle leidinggevenden onmisbaar en worden rollen in de organisatie meer fluïde. Door de beschreven ontwikkelcyclus te introduceren beoogt Amfors om autonomie, gevoel van competentie en verbinding te voeden bij leidinggevenden, specifiek op het thema (persoonlijke) ontwikkeling, en hen zeggenschap en eigenaarschap te bieden in hun eigen ontwikkeling. Deze focus op collectief leren binnen Amfors zal de lerende organisatie ten goede komen en leidinggevenden beter in staat stellen om medewerkers passend in hun werk te kunnen begeleiden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
535008005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Koldenhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Amfors