Mobiele menu

VIMP Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland

Dit project van het Consortium ZeGNN kent 4 onderdelen.
1. Actueel houden van de Handreiking ‘Zorg voor Kwetsbare zwangeren’. Met de consortia Zuidwest en Midden Nederland wordt uitwisseling van resultaten en producten verkend. Inzet van de Handreiking bij het ontwikkelen van lesmateriaal.
2. Ontwikkelen van een ACTion toolkit, gebaseerd op ervaring met implementatie van verbeterpunten uit de perinatale audit. De toolkit bevat o.a.: theorie, praktische aanpak en het Action-stappenplan.
3. VSV’s ondersteunen bij het verbeteren van de dataregistratie. Studiebijeenkomsten voor VSV’s organiseren op het gebied van ‘digitale communicatie en dataregistratie’ samen met andere Consortia en Perined.
4. Uitbreiding van het Consortium kennisnetwerk met onderwijs- en onderzoeksinstellingen voor de verbinding van praktijk, onderwijs en onderzoek. Organiseren van een multidisciplinaire onderwijsdag om m.b.v. cases uit de praktijk het interprofessioneel werken op het vlak van geboortezorg te introduceren.

Verslagen


Eindverslag

De VIMP subsidie is in 2017 gebruikt om de resultaten van ProKind1 te implementeren in de VSV's in Noord-Nederland. Er is aandacht besteed aan verbetering van de dataregistratie, de update van de handreiking Kwetsbare zwangeren en het ontwikkelen van een toolkit voor ACTion. Daarnaast is in overleg met onderwijsinstellingen gewerkt aan het ontwikkelen van een vorm van interprofessioneel opleiden. In het najaar van 2017 heeft een eerste pilot plaatsgevonden. Dankzij de VIMP-subsidie was het mogelijk het kennisnetwerk in Noord-Nederland in stand te houden. Er is een aanvraag ingediend in het kader van Zwangerschap en geboorte II met als doel de voortzetting van de kennisinfrastructuur. Deze aanvraag is toegekend.

Kenmerken

Projectnummer:
2090100041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H. Groen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen