Mobiele menu

VIMP Een Kansrijke Start voor ieder gezin: Het belang van passende kraamzorg

Projectomschrijving

Doel

Het ZonMw project 'De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind' liet zien dat kraamzorgorganisaties en verloskundig zorgverleners vrouwen in kwetsbare omstandigheden duidelijker, tijdiger en laagdrempeliger in begrijpelijke taal moeten informeren over het belang van kraamzorg en wat kraamzorg inhoudt. Dit bevordert de afname van kraamzorg en dat draagt bij aan meer gelijke kansen.

Aanpak

We ontwikkelen een digitale klantreis om kraamzorgorganisaties en verloskundig zorgverleners inzicht te geven in hoe de klantreis van zwangere en pas bevallen vrouwen in kwetsbare omstandigheden eruit ziet als zij informatie willen krijgen over kraamzorg.

Samenwerkingspartners

De afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC werkt samen met Pharos, het Regionaal Consortium Zuidwest-Nederland, geboortezorgprofessionals uit de praktijk en de beroepsverenigingen.

Verwachte resultaten

Beoogde eindresultaten:
1. Digitale tool met een klantreis, die kraamzorgorganisaties en hun ketenpartners inzicht en handvatten geeft in de belevingswereld en de informatiebehoeften van (potentiële) zwangere vrouwen in kwetsbare omstandigheden en hoe organisaties hun communicatiestrategie hierop kunnen aanpassen.
2. Implementatieleidraad voor het gebruik van de tool door zorgprofessionals, organisaties en door de kennispartners en beroepsorganisaties.
3. Communicatieplan voor de disseminatie van kennis en de tool.

Meer over kraamzorg

Producten

Titel: Kraamzorg moet toegankelijker
Auteur: Laura Jansma
Magazine: Kraamsupport
Begin- en eindpagina:
Link: https://issuu.com/laurajansma/docs/kraamzorg_moet_toegankelijker
Titel: Kraamzorg in Amsterdam-Zuidoost: ‘Mensen bellen soms pas als het kindje al geboren is
Auteur: Brechtje Keulen
Magazine: Vrij Nederland
Link: https://www.vn.nl/kraamzorg-amsterdam-zuidoost/
Titel: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen
Auteur: Laura Jansma
Magazine: Kraamsupport – KCKZ special
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.kckz.nl/wp-content/uploads/2023/08/KCKZ_Special_Kraamzorg-bij-anderstalige-gezinnen.pdf
Titel: Webinar Toegankelijke Kraamzorg
Auteur: N. Abouri & H.E. Ernst-Smelt
Link: https://www.youtube.com/watch?v=iRp6eKBKn4o

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een van de projectresultaten van de door ZonMw gefinancierde studie ‘De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’ is dat kraamzorgorganisaties en verloskundig zorgverleners vrouwen in kwetsbare omstandigheden duidelijker, tijdiger en laagdrempeliger in begrijpelijke taal moeten informeren over het belang van kraamzorg en wat kraamzorg inhoudt. Dit bevordert de afname van kraamzorg en dat draagt bij aan meer gelijke kansen. In het vervolgproject 'Een Kansrijke Start voor ieder gezin: Het belang van passende kraamzorg' geven we door middel van een digitale klantreis de kraamzorgorganisaties en verloskundig zorgverleners inzicht in hoe de klantreis van zwangere en pas bevallen vrouwen in kwetsbare omstandigheden eruit ziet, wat de knelpunten tijdens deze klantreis zijn, wat de wensen en behoeften van de cliënten zijn en op welke cruciale momenten en op welke wijze zij gerichte en passende informatie willen krijgen over het belang van kraamzorg. De kraamzorg krijgt inzicht in hoe zij beter kan aansluiten bij de wensen en behoeftes van deze doelgroep en hoe zij de informatie en communicatie inhoudelijk en logistiek beter kan laten aansluiten op de wensen van de doelgroep. Beoogde eindresultaten van dit project zijn: 1. Digitale tool: een klantreis die zichtbaar wordt gemaakt middels een interactieve tool, die vrij toegankelijk beschikbaar zal zijn. De tool geeft kraamzorgorganisaties en hun ketenpartners gedurende de hele klantreis inzicht en handvatten in de belevingswereld, de behoeften en de manier waarop (potentiële) zwangere vrouwen in kwetsbare omstandigheden benaderd, geïnformeerd, gezien en aangesproken willen worden en hoe kraamzorgorganisaties hun voorlichting en communicatiestrategie hierop kunnen aanpassen. 2. Implementatieleidraad: een leidraad hoe de tool gebruikt kan worden op niveau van zorgprofessionals, op organisatieniveau en door de kennispartners en beroepsorganisaties. 3. Communicatieplan voor de disseminatie van kennis en de tool. Voor de uitvoering van het project werkt de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC samen met Pharos. In het projectteam zijn de kraamzorg, verloskundigen en jeugdgezondheidszorg vertegenwoordigd via hun beroeps-, branche- en kennisorganisaties. Zorgverleners van kraamzorgorganisaties en verloskundigenpraktijken worden direct betrokken bij het ontwikkelen van de tools als ook organisaties die goed contact hebben met moeilijk bereikbare doelgroepen in kwetsbare situaties of waar sprake is van een taalbarriere. Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is zowel vanuit hun meedenk- en adviesrol betrokken als in de uitvoering van communicatie-activiteiten. Het onderzoek start medio november 2021 en duurt 12 maanden. Voor de uitvoering van het project is een plan van aanpak uitgewerkt, waarbij samenwerking en co-creatie met eerder genoemde stakeholders voorop staat.

Kenmerken

Projectnummer:
2090700021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ernst
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum