Mobiele menu

VIMP Eigen Kracht Gemeenten. Inspiratie voor gemeenten over de mogelijkheden en grenzen van ‘eigen kracht’ bij jeugd en opvoeders.

Projectomschrijving

In deze VIMP zijn de projectleiders van 13 ZonMw-projecten over ‘eigen kracht’ geïnterviewd en is de relevante literatuur over ‘eigen kracht’ bestudeerd. De bevindingen zijn gedeeld met gemeenten (wethouders, beleidsadviseurs, ketenregisseurs) in zes regiobijeenkomsten. Er is een interactieve pdf (Reflectietool Eigen Kracht) ontwikkeld voor gemeenten. Deze is te vinden op de site van TNO en het Verwey Jonker-Instituut.
De VIMP is afgesloten met een mini-symposium over ‘eigen kracht’ met o.a. de presentatie en try-out van de Reflectietool. Met deze tool voor gemeenten willen we de discussie over ‘eigen kracht’ voeden met de opgedane kennis: wat is het (niet), hoe kunnen gemeenten concreter werken met deze begrippen en wat betekent dit voor het beleid?  
Deze tool is complementair aan de Gesprekswaaier ‘Ken je kracht?’ die binnen de andere VIMP Eigen Kracht, voor professionals is ontwikkeld. 

Verslagen


Eindverslag

In deze VIMP zijn de projectleiders van 13 ZonMw-projecten over ‘eigen kracht’ geïnterviewd en is de relevante literatuur over ‘eigen kracht’ bestudeerd. De bevindingen zijn gedeeld met gemeenten (wethouders, beleidsadviseurs, ketenregisseurs) in zes regiobijeenkomsten. Er is een interactieve pdf (Reflectietool Eigen Kracht) ontwikkeld voor gemeenten. Deze is te vinden op de site van TNO, het Verwey Jonker-Instituut.
De VIMP is afgesloten met een mini-symposium over ‘eigen kracht’ met o.a. de presentatie en try-out van de Reflectietool. Met deze tool voor gemeenten willen we de discussie over ‘eigen kracht’ voeden met de opgedane kennis: wat is het (niet), hoe kunnen gemeenten concreter werken met deze begrippen en wat betekent dit voor het beleid?
Deze tool is complementair aan de Gesprekswaaier ‘Ken je kracht?’ die binnen de andere VIMP Eigen Kracht, voor professionals is ontwikkeld.

Samenvatting van de aanvraag

In diverse ZonMw-projecten is onderzoek gedaan naar interventies die de eigen kracht van jeugdigen en ouders moet versterken. Het begrip ‘eigen kracht’ blijkt lastig te definiëren en te meten. In de projecten is dit uitvoerig geëxploreerd waardoor er naast de feitelijke onderzoeksresultaten, veel kennis besloten ligt over het begrip ‘eigen kracht’. In deze VIMP willen we deze kennis bundelen, verrijken met eventueel ontbrekende literatuur en ontsluiten voor gemeenten via een inspiratiedocument en zes regiobijeenkomsten. We willen gemeenten inspireren en vragen beantwoorden zoals: wat is ‘eigen kracht’ (niet), wat zegt de literatuur daarover, welke resultaten leveren de projecten op dit punt, welke werkzame mechanismen zijn te onderscheiden, wat zijn indicatoren voor (het werken aan) eigen kracht, hoe kunnen beleidmakers daarop sturen?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729210001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.M. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
TNO