Mobiele menu

VIMP Gedupeerden KOT-affaire

Het Centrum voor levensvragen D3rde Verdieping (regio Arnhem) is sinds 2021 bezig met het bieden van geestelijke verzorging aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) en wil dat álle gedupeerden dit krijgen. 

Doel

We hebben als hoofddoelstelling om naast D3rde Verdieping tegen eind 2024 minstens 2 extra Centra te vestigen met een specifiek aanbod voor gedupeerden van kameronttrekking (KOT). Daarnaast is het streven om minstens 8 gemeenten te betrekken die ervaring hebben met en overtuigd zijn van de meerwaarde van de inzet van geestelijke verzorging (GV) voor gedupeerden van KOT. Het project voorziet ook in ondersteuning voor medewerkers van de gemeenten die betrokken zijn bij GV. Verder streven we naar het faciliteren van gedupeerden die ervaringsdeskundigen willen worden, waarbij gemeenten gecertificeerde trainingen moeten aanbieden. Tot slot ontwikkelen we een KOT-toolkit, die elk Centrum voor Levensvragen (CvL) kan gebruiken om een vergelijkbaar aanbod te implementeren in hun eigen regio.

Aanpak/werkwijze

De aanpak van het project omvat het samenstellen van een projectgroep en het opstellen van een gedetailleerd projectplan, inclusief planning. Hierbij besteden we specifieke aandacht aan het trainen van het management en gedupeerdenvertegenwoordigers van deelnemende Centra voor Levensvragen (CvL's) in het herkennen en omgaan met problematiek zoals geschonden vertrouwen, stress en trauma. We benaderen gemeenten en overtuigen ze van het belang van het project, waarbij ze worden gemotiveerd om deel te nemen en financieel bij te dragen. De organisatie van de eerste bijeenkomsten met gedupeerden staat centraal, waarbij het doel is om hun behoeften en wensen te identificeren. 

Samenwerkingspartners

We werken samen met de CvL’s Willem (regio Twente/Achterhoek) en Questio (Noord- en Midden-Holland). Ook hebben we de ambitie dat gemeenten in desbetreffende regio’s aansluiten. De verwachting is dat dit een sneeuwbaleffect heeft op andere CvL’s en gemeenten. Daarnaast werken we samen met de beroepsvereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ), vereniging van Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL).

Verwachte resultaten

Aan de hand van opgedane kennis ontwikkelen we een KOT-toolkit waarin opzet, methodiek en best practices zijn beschreven. Al wat nodig is om zelf aan de slag te gaan. Door in het kader van de VIMP bewust te monitoren (hoe werkt dit met gemeenten, gedupeerden, professionals) en de resultaten samen te vatten in een toolkit kan iedereen hiermee aan de slag. Tot slot organiseren we een landelijke studiedag of training voor alle CvL's, waarbij zij aan de hand van ervaringsverhalen en de KOT-toolkit worden uitgerust om in hun eigen regio aan de slag te gaan. 

Kenmerken

Projectnummer:
10050042320006
Looptijd: 41%
Looptijd: 41 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.J.A. Boogaard
Verantwoordelijke organisatie:
D3rde Verdieping
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.